Renální péče

Renální péče

Náš závazek v rozvoji renální péče je spolupracovat s vámi, abyste u vašich pacientů dosahovali co nejlepších výsledků ve všech etapách jejich léčby a umožnili jim co nejvyšší standard péče a co nejsnadnější přístup k ní.

Chronické selhání ledvin (CKD) je naléhavá a narůstající výzva globálních rozměrů. Podle našich odhadů na celém světě existují až 4 miliony pacientů v konečném stadiu onemocnění ledvin (ESRD) a miliony dalších nikdy nejsou diagnostikovány, tyto počty mají během dalších let jen narůstat. Zatímco populace pacientů roste, váš čas a finanční zdroje se nemění. Proto přicházíme s inovacemi a službami, které vám pomáhají dosáhnout lepších výsledků pro více pacientů.

Již více než 60 let spolupracujeme s nefrologickou komunitou na tvorbě novátorské péče v hemodialýze (HD) i v peritoneální dialýze (PD). V tomto novátorském duchu pokračujeme i dnes díky našim nejnovějším inovacím, jako je například rozšířená hemodialýza (HDx) a vzdálený přístup ke kontrole a řízení léčby pacientů s peritoneální dialýzou.

Celosvětový rozvoj renální péče

Dostupnost

Pomáháme vám rozšiřovat dostupnost péče  poskytováním technologií a služeb, které podporují péči prováděnou na různých místech (doma i v dialyzačních centrech) a zároveň zvyšují vaší efektivitu.

 

Kvalita

Náš závazek k poskytování kvalitní péče je poháněn naší vírou v dobrou kvalitu současných modelů péče, které chceme dále zlepšovat cestou smysluplných inovací.

Zjednodušená péče

Inovace zjednodušuje systém poskytování péče, což může mít vlít i na snížení psychické a fyzické zátěže.

Nurse looking at a tablet

Průkopnická inovace s platformou SHARESOURCE.

Platforma SHARESOURCE rozšiřuje vaše možnosti tím, že vám umožňuje na dálku sledovat, jak pacienti v domácí léčbě dodržují vaše pokyny, a  v případě potřeby i dříve zasáhnout. Tato telemedicínská platforma je jediná celosvětově dostupná obousměrná technologie, která vám umožňuje monitorovat léčbu na dálku z vaší ambulance s možností optimalizace nastavení léčby. Pacienti používající automatizovanou peritoneální dialýzu (APD) se systémem SHARESOURCE vykazují větší důvěru v domácí léčbu1. Podobně poskytovatelé zdravotní péče vykazují nárůst preventivních konzultací pacientů a úprav preskripce APD2–3, což pomáhá eliminovat potenciální komplikace, které by mohly vést k hospitalizaci. Poskytovatelé zdravotní péče rovněž vykazují snížení míry využití zdrojů a souvisejících nákladů4. Systém SHARESOURCE je součástí systému HOMECHOICE CLARIA APD.

HOMECHOICE CLARIA s miniaturou SHARESOURCE

HOMECHOICE CLARIA s platformou SHARESOURCE pro renální péči

Systém automatické peritoneální dialýzy (APD) HOMECHOICE CLARIA s platformou SHARESOURCE pro vzdálenou kontrolu pacientů má uživatelsky přívětivé funkce, které pomáhají pacientům s konečným stádiem onemocnění ledvin kontrolovat svou domácí léčbu peritoneální dialýzou (PD) a současně je udržovat ve spojení s jejich lékaři.

Systém HOMECHOICE CLARIA APD s platformou pro vzdálenou kontrolu pacientů SHARESOURCE je schválen ve vybraných evropských, asijských a latinskoamerických zemích.

Dialyzátor THERANOVA

HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA pro renální péči

HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA je nová dialyzační léčba, kterou přinášíme pro pacienty s konečným stádiem onemocnění ledvin. Dialyzátor THERANOVA se vyznačuje inovativní membránou, která umožňuje léčbu rozšířenou hemodialýzou (HDx).

HDx terapie s dialyzátorem Theranova je k dispozici v Kanadě a na vybraných evropských, latinskoamerických a asijských trzích.

Pro bezpečné a správné používání systému HOMECHOICE CLARIA s platformou vzdáleného monitoringu pacientů SHARESOURCE a dialyzéru THERANOVA si prostudujte příslušné pokyny k použití, návod k obsluze nebo uživatelskou příručku.

Související informace