Chirurgická péče

Chirurgická péče

V čele inovací pro chirurgii vyvíjíme technologie, které rozvíjí možnosti vaší operační techniky, zvyšují efektivitu a přinášejí lepší výsledky.

Ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujete, vám naše produkty pomohou s hemostázou, lepením a opravou tkání, intraoperační péčí o pacienty a s inhalační anestezií. Ukazuje se, že naše široké portfolio pomáhá snižovat počet intra- a post- operačních komplikací prodlužujících délku zákroku, včetně nákladných krevních transfúzí. Menší počet komplikací se pak může odrážet v rychlejším zotavení pacientů a vyšší nákladové efektivitě vašeho pracoviště.

Naše inovativní chirurgické produkty jsou vhodné k použití u urgentních i plánovaných chirurgických zákroků v různých specializacích včetně neurochirurgie, spinální, kardiovaskulární, bariatrické, gynekologické a ortopedické chirurgie a rekonstrukční mikrochirurgie.

Celosvětový rozvoj chirurgické péče

Dostupnost

 

Produkty společnosti Baxter se těší důvěře na chirurgických pracovištích v téměř 60 zemích světa.

Kvalita

 

Chirurgové se spoléhají na kvalitu našich produktů, aby zlepšili výsledky své práce.

Vyvinuty s důrazem na bezpečnost

Produkty společnosti Baxter pomáhají chirurgům snižovat intra- a  post- operační komplikace.

FLOSEAL Hemostatic Matrix

FLOSEAL hemostatická matrice pro chirurgickou péči

FLOSEAL hemostatická matrice je tekutý hemostat, který chirurgům pomáhá velmi rychle zastavit krvácení – průměrně do dvou minut1. V 96 % procentech případů dokáže zastavit intraoperační krvácení do 10 minut 1–3. FLOSEAL může být použit při operacích páteře, k zastavení intraoperačního krvácení na měkkých tkáních i kostech a je účinný i při léčbě aktivního intraoperačního krvácení3. Je to jediný výrobek svého druhu, který dokázal snížit množství transfuzí a drobných komplikací při kardiovaskulární chirurgii1–3. Používá se v širokém spektru speciální chirurgie, kde chirurgům pomáhá udržovat pacienty v bezpečí a snižuje riziko komplikací4. FLOSEAL není určen jako náhražka pečlivých chirurgických postupů a řádného podvázání nebo jiných konvenčních postupů zástavy krvácení.

  • Hemostatická matrice FLOSEAL  je k dispozici ve vybraných zemích světa.    
  • Nevstřikujte ani nevtlačujte přípravek FLOSEAL do cév.
  • Neaplikujte přípravek FLOSEAL  za nepřítomnosti aktivního krvácení.   
TISSEEL [fibrinové lepidlo]

TISSEEL, roztoky pro tkáňové lepidlo

TISSEEL je fibrinové chirurgické lepidlo s prokázanou historií klinické bezpečnosti a účinnosti jako spolehlivý doplněk hemostáze.

TISSEEL je k dispozici ve vybraných zemích po celém světě.

Související informace