Naše správa a řízení společnosti

Naše správa a řízení společnosti

Zaměření na správu a řízení společnosti nebylo nikdy důležitější než v dnešním podnikatelském prostředí, kdy se důvěra investorů a veřejnosti ve společnosti již nezakládá výhradně na finanční výkonnosti či produktech a službách firmy.

Důvěra se stále více zakládá na struktuře společnosti, jejím představenstvu, zásadách a postupech, firemní kultuře a chování nejen vedoucích pracovníků a ředitelů, ale i všech zaměstnanců. Jsme hrdí na náš neoblomný závazek k dodržování těch nejvyšších standardů firemního řízení a správy.

Představenstvo

Ve společnosti Baxter bereme firemní řízení a správu velmi vážně. Náš přístup je proaktivní a začínáme u našeho vlastního představenstva. Představenstvo společnosti Baxter si plně uvědomuje důležitost kvalitní firemní správy jako prostředku řešení potřeb zaměstnanců, komunit, zákazníků a akcionářů.

Záležitosti firemní správy

Náš přístup ke správě společnosti je formulován prostřednictvím několika klíčových pokynů a zásad, které jsou uvedeny níže.  Tyto zásady se vztahují na členy představenstva i zaměstnance společnosti Baxter a zahrnují Pokyny pro firemní správu společnosti Baxter, Kodex chování a Zásady obchodování s cennými papíry, které jsou v souladu s naším závazkem jednat bezúhonně ve všem, co děláme.  Informace vztahující se k etice a dodržování předpisů ve společnosti Baxter (včetně asistenční linky pro etiku a dodržování předpisů) jsou také uvedeny níže.

Informace pro investory

Poskytujeme komplexní finanční informace pro akcionáře. Přečtěte si naši výroční zprávu a prohlášení o zastoupení, získejte přístup k informacím o transakcích, podaných dokumentech a finančních plánech nebo se podívejte na kalendář akcí, kde najdete plánovaná setkání investorů.

Dokumenty SEC a transakce zasvěcených osob

Můžete získat přístup ke všem dokumentům SEC společnosti Baxter.

Tyto dokumenty obsahují určité transakce s cennými papíry společnosti Baxter týkající se ředitelů a dalších pracovníků společnosti. 

Záležitosti firemní správy

Pokyny pro firemní správu

V roce 1995 jsme se stali jednou z prvních společností, které přijaly formální pokyny pro správu společnosti. Ve společnosti Baxter neustále probíhá přezkoumávání našich postupů a stanovování nových standardů. Současné pokyny pro firemní správu jsou výsledkem tohoto procesu.

Pokyny pro firemní správu >

Kodex chování

S přístupem společnosti Baxter k rozhodování založenému na hodnotách je přímo spojen široce oceňovaný program etiky a dodržování předpisů, který je postaven na myšlence bezúhonnosti. Kodex chování společnosti Baxter je příručka pro zaměstnance a dodavatele dostupná ve více jazycích, která nám pomáhá vysvětlit obecné zásady, jimiž se řídí naše podnikání.

  Více informací >

  Zásady obchodování s cennými papíry

  Federální a státní zákony o cenných papírech zavádějí důležitá omezení týkající se „zasvěcených osob“ společnosti v souvislosti s transakcemi s cennými papíry. „Zasvěcenou osobou“ společnosti Baxter je kterýkoli zaměstnanec, který má informace o podstatných, neveřejných informacích o společnosti Baxter nebo v některých případech i o jiných společnostech.

   Zásady obchodování s cennými papíry >

   Etika a dodržování předpisů

   Závazek společnosti Baxter k bezúhonné činnosti vyžaduje více než jen odpovídající finanční správu, vztahy na pracovišti a veřejné služby. Vyžaduje, aby vedoucí pracovníci řídili organizaci etickým způsobem.

   Zjistěte více o tom, jak společnost Baxter začleňuje bezúhonnost do své kultury >

   Asistenční linka pro etiku a dodržování předpisů společnosti Baxter je nezávislý telefonní a internetový kontaktní prostředek dostupný zaměstnancům a jejich rodinám, dodavatelům, zákazníkům a dalším zúčastněným stranám společnosti Baxter, aby mohli získat informace nebo nahlásit potenciální problémy při dodržování podnikové etiky či předpisů.

   Výbory a stanovy představenstva