HOMECHOICE CLARIA s platformou SHARESOURCE pro renální péči

HOMECHOICE CLARIA s platformou SHARESOURCE pro renální péči

Systém HOMECHOICE CLARIA APD s platformou pro vzdálenou kontrolu pacientů SHARESOURCE je schválen ve vybraných evropských, asijských a latinskoamerických zemích.

HOMECHOICE CLARIA se SHARESOURCE

Systém automatické peritoneální dialýzy (APD) HOMECHOICE CLARIA s platformou SHARESOURCE pro vzdálenou kontrolu pacientů má uživatelsky přívětivé funkce, které pomáhají pacientům s konečným stádiem onemocnění ledvin kontrolovat svou domácí léčbu peritoneální dialýzou (PD) a současně je udržovat ve spojení s jejich lékaři.

Systém HOMECHOICE CLARIA APD je založen na špičkovém systému HOMECHOICE APD, ale přidává k němu uživatelsky přívětivé funkce a platformu pro vzdálenou kontrolu pacientů SHARESOURCE. Systém je navržen tak, aby šetřil čas pacientů i lékařů prostřednictvím zvýšené efektivity zdravotní péče, ke které dochází snížením ručního zadávání údajů o pacientech a klinických dat, které systém automaticky shromažďuje a organizuje do zprávy o pacientovi, která je poté snadno přístupná a zobrazitelná ošetřujícímu lékaři.

Nástroj SHARESOURCE umožňuje lékařům bezpečně sledovat nedávno uložená data týkající se léčby domácí peritoneální dialýzou, která se nahrávají automaticky pro každou dialyzační relaci. Lékaři pak mohou na základě těchto informací na dálku upravovat parametry pro domácí léčbu svých pacientů, kteří tak nemusí cestovat až na kliniku.

 

Vlastnosti produktu

Vzdálená kontrola pacientů

Platforma pro vzdálenou kontrolu pacientů SHARESOURCE rozšiřuje dosah zdravotní péče tím, že zviditelňuje dodržování pokynů pacienty v domácí léčbě a umožňuje tak dřívější zásah v případě potřeby.  Pacienti, kteří používají automatizovaný systém peritoneální dialýzy se systémem SHARESOURCE, vykazují větší důvěru v domácí léčbu1. Podobně poskytovatelé zdravotní péče vykazují zvýšení preventivních konzultací pacientů a úprav parametrů APD2–3, což pomáhá eliminovat potenciální komplikace, které by mohly vést k hospitalizaci. Poskytovatelé zdravotní péče rovněž vykazují snížení míry využití zdrojů a souvisejících nákladů4.

Funkce zaměřené na pacienta

Systém HOMECHOICE CLARIA je vybaven velkou dvouřádkovou obrazovkou pro lepší viditelnost a univerzálním rozhraním, které je k dispozici v 38 jazycích.

Bezpečnost a flexibilita

Široká škála možností programování a variabilních konfigurací umožňují přizpůsobení terapie potřebám většiny pacientů.

Pro zajištění bezpečného a správného používání systému HOMECHOICE CLARIA s platformou vzdálené kontroly pacientů SHARESOURCE si prostudujte příslušné pokyny k použití, návod k obsluze nebo uživatelskou příručku.