Kariéra

Kariéra

Kariéra, na které záleží

Naším závazkem je nabízet zajímavé a obohacující pracovní zkušenosti, ve kterých se bude odrážet nadšení, které naši zaměstnanci věnují našemu poslání zachraňovat a zlepšovat lidské životy.

Naše společnost podporuje rozmanitou a inkluzivní kulturu, ve které naše zaměstnance povzbuzujeme ke vzdělávání, osobnímu růstu a inovacím, aby tak ovlivňovali životy milionů lidí po celém světě. Inspirováni naším posláním pokračujeme v rozvíjení medicíny pomocí průlomových novinek u produktů, které usnadňují přístup ke zdravotní péči, zvyšují její kvalitu a zvyšují spokojenost pacientů i odborníků ve zdravotnictví.

Zaměstnáváme řadu talentovaných lidí s rozmanitými dovednostmi a z různého prostředí, od vědců a výzkumných pracovníků po odborníky ve výrobě, v technických oborech, v oblasti práva, marketingu a prodeje a dalších odvětvích. Níže se dozvíte více o kariéře u společnosti Baxter.jobs.baxter.com

Scientist in a lab

Možnost měnit lidské životy

Naše kultura podporuje osobní a profesní růst. Zaměstnanci jsou podporováni ve vzdělávání a neustálém rozvoji, čímž zároveň mohou významně změnit životy milionů lidí.  Zjistěte více o různých pracovních příležitostech ve společnosti Baxter a vyberte si ty, které budou nejlépe vyhovovat vašim cílům a odborným znalostem.

High Performing Teams

Úspěšný tým

Společnost Baxter zaměstnává řadu talentovaných lidí s rozmanitými dovednostmi a z různého prostředí, od vědců a výzkumných pracovníků po odborníky ve výrobě, v technických oborech, v oblasti práva, marketingu a prodeje a dalších odvětvích.

Talent a angažovanost

Angažovaní zaměstnanci = inspirace naší budoucnosti

Diverzita a inkluze

Ve společnosti Baxter věříme, že rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí může motivovat k inovacím, vytvářet důvěryhodné partnerské vztahy a přispívat k úspěchu a udržitelnému rozvoji firmy. Tato myšlenka tvoří základ globální strategie inkluze společnosti Baxter, závazek k náboru a udržování různorodé pracovní síly a inkluzivní interakci se všemi zainteresovanými stranami.

Kariérní rozvoj

Ve společnosti Baxter investujeme do růstu a rozvoje našich zaměstnanců a nabízíme komplexní programy, které rozvíjejí vůdčí potenciál pracovníků, kteří řídí inovace zaměřené na pacienty. Náš přístup ke kariérnímu růstu je založen na filozofii rozvoje společnosti, která zdůrazňuje, že k profesionálnímu rozvoji dochází prostřednictvím kombinace pracovních zkušeností, zpětné vazby, vztahů a školení a je sdílenou zodpovědností zaměstnanců i jejich manažerů.

Benefity

Jednou z nejdůležitějších součástí firemní vize společnosti Baxter je vytvořit co nejlepší místo pro práci. V rámci tohoto závazku poskytuje společnosti Baxter svým zaměstnancům komplexní balíček odměn a benefitů. Naší filozofií globálního celkového odměňování je poskytovat zajímavé platové ohodnocení a zároveň odměňovat zaměstnance podle individuálních schopností a pracovního výkonu.

Inovační kultura

Naše inovační kultura podporuje osobní a profesní růst. Naši zaměstnanci jsou podporováni k osobnímu růstu a k hledání smysluplných inovací, které mohou mít dopad na miliony pacientů na celém světě.