Naše produkty

Naše produkty

Naše globální portfolio produktů pomáhá lékařům lépe a účinněji léčit pacienty při pobytu v nemocnici, na operačním sále, na jednotkách kritické péče, doma a na dialyzační klinice. Společně s našimi partnery hledáme nové a chytřejší způsoby, jak zlepšit výsledky pro pacienty, předcházet komplikacím, než se stanou život ohrožujícími, zvýšit přístup k péči a zároveň snížit celkové náklady.

VPOIS

Veřejně přístupná odborná informační služba o lečivých přípravcích.

Celosvětově uváděné produkty

HOMECHOICE CLARIA s miniaturou SHARESOURCE

HOMECHOICE CLARIA s platformou SHARESOURCE pro renální péči

Systém automatické peritoneální dialýzy (APD) HOMECHOICE CLARIA s platformou SHARESOURCE pro vzdálenou kontrolu pacientů má uživatelsky přívětivé funkce, které pomáhají pacientům s konečným stádiem onemocnění ledvin spravovat svou domácí léčbu peritoneální dialýzou (PD) a současně je udržovat ve spojení s jejich lékařem.

Systém HOMECHOICE CLARIA APD s platformou pro vzdálenou kontrolu pacientů SHARESOURCE je schválen ve vybraných evropských, asijských a latinskoamerických zemích.

Před použitím zdravotnického prostředku si vždy pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.

FLOSEAL Hemostatic Matrix

FLOSEAL Hemostatická matrice pro chirurgickou péči

Přípravek FLOSEAL je doplňkovým hemostatickým činidlem úspěšně testovaným v širokém spektru scénářů krvácení3 s patentovanou kombinací dvou nezávislých hemostatických látek.4,5

Přípravek FLOSEAL Hemostatická matrice je k dispozici ve vybraných zemích světa.  

Před použitím zdravotnického prostředku si vždy pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.

Dialyzátor THERANOVA

HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA pro renální péči

HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA je nová dialyzační léčba, kterou uvádíme pro pacienty s konečným stádiem onemocnění ledvin. Dialyzátor THERANOVA se vyznačuje inovativní membránou, která poskytuje léčbu rozšířenou hemodialýzou (HDx).

HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA je k dispozici v Kanadě a na vybraných evropských, latinskoamerických a asijských trzích.

Před použitím zdravotnického prostředku si vždy pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.

NUMETA G13E - triple-chamber ready-to-use parenteral intravenous nutrition

NUMETA G13%E infuzní emulze pro nutriční péči

NUMETA G13%E 300 ml je jediný trojkomorový parenterální (intravenózní) výživový (PN) vak k okamžitému použití, který je dostupný při léčbě předčasně narozených dětí (pod 37 týdnů gestačního věku), kterým během prvních hodin a dnů svého života hrozí vysoké riziko infekce a podvýživy1,2

NUMETA G13%E je k dispozici ve vybraných evropských zemích.  

Před použitím léčivého přípravku si vždy pečlivě pročtěte Souhrn údajů o přípravku (SmPC).

Obrázek parenterální výživy OLIMEL 7,6% miniatura

Portfolio OLIMEL pro nutriční péči

Portfolio OLIMEL se skládá z osmi jedinečných parenterálních (intravenózních) výživ na bázi olivového oleje, které jsou navrženy tak, aby odpovídaly individuálním požadavkům na bílkoviny a energii u středně až těžce nemocných pacientů.

Portfolio OLIMEL je k dispozici ve vybraných zemích celého světa.

Před použitím léčivého přípravku si vždy pečlivě pročtěte Souhrn údajů o přípravku (SmPC).

PRISMAFLEX System - Continuous renal replacement therapy for critically ill patients with acute kidney injury (AKI)

Systém PRISMAFLEX pro kritickou péči

Inovativní systém PRISMAFLEX je určen k podpoře regenerace kriticky nemocných pacientů s akutním poškozením ledvin (AKI). Tento flexibilní systém splňuje požadavky více způsobů léčby díky univerzální platformě, kterou lze přizpůsobit specifickým potřebám pacienta.

Systém PRISMAFLEX je k dispozici ve vybraných zemích celého světa.     

Před použitím zdravotnického prostředku si vždy pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.  

Miniatura sady Oxiris Prismaflex

Souprava oXiris pro purifikaci krve při akutní péči

Souprava oXiris pro purifikaci krve je jedinou soupravou 3 v 1 pro léčbu sepse při CRRT, která přispívá ke zjednodušení řady problémů při léčbě kriticky nemocných pacientů. 

Před použitím zdravotnického prostředku si vždy pečlivě pročtěte návod k použití a informace, které se vztahují k jeho bezpečnému používání.  

TISSEEL [fibrinové lepidlo]

TISSEEL tkáňové lepidlo k chirurgické péči

TISSEEL je fibrinové chirurgické lepidlo s prokázanou historií klinické bezpečnosti a účinnosti, na kterou se chirurgové spoléhají během jeho použití jako doplňku k hemostáze. Pomáhá chirurgům řešit krvácení v místech nepřístupných pro standardní chirurgické techniky (tj. stehy a kautery) s rovnoměrnou aplikací díky našemu systému DUPLOSPRAY, což umožňuje chirurgům dostat se až 2–5 cm do tkáně při laparoskopické chirurgii.

TISSEEL tkáňové lepidlo je k dispozici ve vybraných zemích po celém světě.    

Před použitím léčivého přípravku si vždy pečlivě pročtěte Souhrn údajů o přípravku (SmPC).  

Související informace