HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA pro renální péči

HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA pro renální péči

HDx terapie s dialyzátorem Theranova je k dispozici v Kanadě a na vybraných evropských, latinskoamerických a asijských trzích.

Dialyzátor THERANOVA

HDx terapie s dialyzátorem THERANOVA je nová dialyzační léčba, kterou přinášíme pro pacienty s konečným stádiem onemocnění ledvin. Dialyzátor THERANOVA se vyznačuje inovativní membránou, která umožňuje léčbu rozšířenou hemodialýzou (HDx).

Dialyzátor THERANOVA byl navržen tak, aby z krve filtroval širší škálu molekul než konvenční hemodialyzační filtry, a zaměřil se na odstraňování velkých středních molekul (25 kDa až <60 kDa), které mohou být spojovány se záněty a kardiovaskulárním onemocněním u pacientů s konečným stádiem onemocnění ledvin (ESRD).1,2,3 Inovativní medium cut-off (MCO) membrána rozšiřuje rozsah solutů odstraněných během normální dialýzy a zároveň zachovává proteiny na limitované úrovni.  Tento jedinečný cut-off a profil nástupu retence umožňují dosáhnout filtrace podobné zdravé ledvině.4,5

HDx se provádí stejným způsobem jako konvenční hemodialýza (HD), nevyžaduje použití většího objemu dialyzační tekutiny a pro provozní efektivitu pracuje se standardním vybavením.

Třívrstvá struktura

Hladký povrch a asymetrický design

Membrána THERANOVA je opatřena hladkým povrchem velmi tenké vnitřní vrstvy, která přichází do styku s krví. Je charakterizována hydrofobními/hydrofilními mikrodoménami, které mohou minimalizovat interakci s krevními složkami, což vede k nižší adsorpci proteinů a buněčné interakci a následně může přispět ke snížení rizika srážení.5


NEPOUŽÍVEJTE dialyzátor THERANOVA v režimu HDF nebo HF.

Pro zajištění bezpečného a správného používání dialyzátoru THERANOVA postupujte podle příslušných pokynů k použití, návodu k obsluze nebo uživatelské příručky.