Organizace pro ochranu životního prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost

Organizace pro ochranu životního prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost

Snižování environmentální stopy pomocí vyšší efektivity a zachovávání zdrojů

Organizace společnosti Baxter pro Ochranu životního prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost (BOZ&P) řídí a koordinuje globální programy a iniciativy, které posilují BOZ&P vizi společnosti: „Dosáhnout trvale udržitelného podnikání, které pro zúčastněné strany vytváří hodnotu podporou nadstandardní ochrany životního prostředí, nejvyšší úrovně zdraví zaměstnanců a pracoviště bez nebezpečí poranění“. Zásady BOZ&P společnosti nastiňují závazek, který společnost cítí ke svým zaměstnancům, životnímu prostředí a zúčastněným stranám.

Základem programu BOZ&P společnosti Baxter jsou jeho požadavky na globální BOZ&P, které stanovují minimální standardy, které musí všechna zařízení splňovat a udržovat. Společnost Baxter dodržuje přístup k systému řízení na základě svých globálních požadavků BOZ&P, a uplatňuje systém ISO 14001 pro systematickou správu environmentálních aspektů a OHSAS 18001 pro řádnou správu rizik, která zaměstnancům hrozí. Auditorní postup BOZ&P kontroluje, zda zařízení společnosti mají programy BOZ&P v souladu s předpisy a zda splňují požadavky a cíle společnosti Baxter v oblasti BOZ&P. Úspěšné audity ISO 14001 a OHSAS 18001 potvrzují, že systém správy zařízení podporuje dodržování příslušných předpisů a firemních zásad.

Společnost Baxter se zavázala celosvětově podporovat trvalou udržitelnost v rámci všech svých výrobních závodů. Snaží se efektivně využívat energii, vodu a suroviny a zároveň snižuje emise skleníkových plynů a odpad. Tím se zlepšuje environmentální výkonnost společnosti, šetří se peníze a zlepšuje se pověst společnosti Baxter.

Významná část ekologické stopy společnosti Baxter je způsobena produkty, které společnost navrhuje, vyrábí a prodává po celém světě. Snižování těchto negativních dopadů je pro naši společnost jedním z klíčových cílů. Do program trvale udržitelného rozvoje společnosti Baxter je zapojen celý produktový řetězec - od R&D, přes marketing až po dodavatele.