Corporate Responsibility Report

Corporate Responsibility Report

Společnost Baxter má dlouhou historii vůdčího postavení v oblasti firemní odpovědnosti a ochrany životního prostředí. Prostřednictvím procesu výročních zpráv měříme a vyhodnocujeme naši výkonnost, informujeme o našem pokroku a problémech a identifikujeme nové příležitosti.

Corporate Responsibility Report