Řada přípravků OLIMEL pro nutriční péči

Řada přípravků OLIMEL pro nutriční péči

Řada přípravků OLIMEL je k dispozici ve vybraných zemích po celém světě, ale ve všech zemích nemusí být k dispozici všechna složení.

Picture of Olimel N12E

Portfolio OLIMEL se skládá z osmi jedinečných parenterálních (intravenózních) výživových formulací na bázi olivového oleje, které jsou navrženy tak, aby odpovídaly individuálním požadavkům pacientů na proteiny a energii.    

Vážně nemocní pacienti a ti, kteří prodělali velký chirurgický zákrok, mohou vyžadovat rozšířenější léčbu malnutrice související s onemocněním. Tento stav nastane, když pacient prodělal traumatickou zdravotní událost a nedokáže získat dostatečné živiny orálně nebo sondou. Studie ukazují, že protein je nejdůležitějším makronutrientem pro hojení ran a udržení tělesné hmoty během těchto náročných období1–5.  Nicméně ne všichni pacienti mají stejné výživové požadavky.

Portfolio OLIMEL obsahuje široký výběr složení v trojkomorovém systému společnosti Baxter, který dodává vyvážené proteiny a glukózu pro každý typ pacienta. Parenterální výživové složení s vysokým obsahem bílkovin a lipidovou emulzí na bázi olivového oleje je podporováno Evropskou společností pro klinickou výživu a metabolismus (ESPEN) a pokyny Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN).

Nyní uvádíme OLIMEL N12(E) infuzní emulze

Nejnovější příspěvek do našeho portfolia je OLIMEL N12(E). Ztráta aktivní tělesné hmoty a nadměrné množství tekutin je spojeno s negativními klinickými výsledky2–3, 6–8.  Se 76 gramy aminokyselin na litr poskytuje OLIMEL N12(E)nejvyšší obsah proteinů a nejnižší hladinu glukózy, které jsou ve standardizovaném trojkomorovém systému k dispozici9–11. Složení OLIMEL N12(E) je k dispozici s elektrolyty i bez nich.

Souhrn údajů o přípravku (SmPC) ve VPOIS

 

Individuální nutriční potřeby

Pacienti se středním zatížením

OLIMEL N9(E) infuzní emulze

Určeno pro pacienty s vysokou potřebou proteinů a průměrným energetickým nárokem (např. v pozdních stadiích na JIP nebo u pacientů s rakovinou). OLIMEL N9 je k dispozici s elektrolyty i bez nich.

OLIMEL N7E infuzní emulze

Určeno pro pacienty ve stabilním stavu s průměrnou potřebou proteinů a vyššími nároky na energii (např. pacienti ve stádiu regenerace). OLIMEL N7E je k dispozici s elektrolyty.

Pacienti s nízkým zatížením

PERIOLIMEL N4E infuzní emulze

Určeno pro stabilizované pacienty, kteří nakrátko potřebují pohodlně dodávaný roztok s výživou (např. výživový můstek pro pacienty bez přístupu k centrální žíle). OLIMEL N4E je k dispozici s elektrolyty.


Souhrn údajů o přípravku Periolimel N4E


Do každé parenterální výživy by podle klinických doporučení 12 měly být přidávány mikronutrienty v denní dávce, za předpokladu, že byla prověřena jejich kompatibilita.