Systém PRISMAFLEX pro kritickou péči

Systém PRISMAFLEX pro kritickou péči

Systém PRISMAFLEX je k dispozici ve vybraných zemích celého světa.

Systém PRISMAFLEX – kontinuální náhrada funkce ledvin pro kriticky nemocné pacienty s akutním poškozením ledvin (AKI)

Inovativní systém PRISMAFLEX je určen k podpoře regenerace kriticky nemocných pacientů s akutním poškozením ledvin (AKI).

Tento flexibilní systém splňuje požadavky více způsobů léčby díky univerzální platformě, kterou lze přizpůsobit specifickým potřebám pacienta.

Umožňuje také individualizovanou péči o pacienty, neboť každý pacient má jedinečné potřeby. Na rozdíl od intermitentní hemodialýzy (IHD) nebo pomalé dlouhé dialýzy (SLED) je řídicí jednotka PRISMAFLEX vyvinuta tak, aby poskytovala kontinuální náhradu funkce ledvin (CRRT) po dobu 24 hodin pro:

  • Metabolickou kontrolu
  • Odstranění tekutin
  • Acidobazickou rovnováhu
  • Elektrolytickou rovnováhu

V situacích, kdy není času nazbyt, může systém PRISMAFLEX pomoci také tím, že poskytuje automatické úpravy a okamžitou vizuální zpětnou vazbu o léčbě. Díky tomuto systému můžete svůj čas věnovat optimální péči a pozornost pacientovi a ne vašemu vybavení.

Vlastnosti produktu

Jedna platforma, více způsobů léčby

Systém PRISMAFLEX přináší všechny modality léčby CRRT a terapeutické výměny plazmy (TPE) bez dodatečného vybavení včetně: 

CVVHDF – Kontinuální venovenózní hemodiafiltrace

CVVHD – Kontinuální venovenózní hemodialýza

CVVH – Kontinuální venovenózní hemofiltrace

SCUF – Pomalá kontinuální ultrafiltrace

TPE – Terapeutická výměna plazmy

Zaměřeno na bezpečnost

Fluidní algoritmy systému PRISMAFLEX pomáhají dosáhnout homeostázy v těle pacienta při odstraňování tekutin.

Konektivita integrovaných elektronických zdravotních záznamů (EMR)

Připojení EMR systému PRISMAFLEX umožňuje vylepšení pracovního postupu lékaře tím, že pomáhá snižovat množství manuální dokumentace. Systém PRISMAFLEX lze snadno integrovat s většinou nemocničních EMR systémů a to přímo nebo prostřednictvím třetí strany, eliminuje nutnost manuálního záznamu a přenosu údajů o léčbě a umožňuje stahování údajů o léčbě.

 

Možnosti použití

Systém PRISMAFLEX by se měl používat jen u pacientů s tělesnou hmotnosti nad 20 kg. 

Systém PRISMAFLEX je určen pro:
CVVHDF, CVVHD, CVVH, SCUF
TPE

Pro bezpečné a správné používání systému PRISMAFLEX postupujte podle příslušných pokynů k použití, návodu k obsluze nebo uživatelské příručky.