Kodex chování

Kodex chování

Kodex chování společnosti Baxter definuje základní zásady, které řídí chování zaměstnanců a způsob, jakým podnikáme, a uvádí také nástroje a zdroje, které zaměstnancům pomáhají tento kodex dodržovat.

Kodex platí pro představenstvo společnosti Baxter i pro všechny její zaměstnance, včetně generálního ředitele společnosti a ostatních vedoucích pracovníků společnosti. Kodex, který je k dispozici v mnoha jazycích, staví na dlouhodobém závazku společnosti Baxter k nejvyšší úrovni v oblasti etických obchodních praktik. Zahrnuje témata jako např.:

  • ochrana a použití prostředků společnosti;
  • přesné vedení záznamů;
  • důvěrné informace a informace o konkurenceschopnosti;
  • prodejní a marketingové postupy;
  • protikorupční postupy;
  • obchodování zasvěcených osob;
  • etika biologických věd;
  • střety zájmů;
  • dárky;
  • dodržování obchodních předpisů.

Kodex zahrnuje globální zásady jednání společnosti Baxter, které se zabývají chováním zaměstnanců společnosti, dodavatelů, zástupců a třetích stran ve vztahu k vládním úředníkům.

Kodex navíc vyžaduje okamžité oznámení podezření z porušení předpisů a uvádí důsledky nedodržování platných zákonů nebo zásad a postupů společnosti Baxter. Společnost zajišťuje průběžné školení, které zaměstnance informuje o Zásadách etiky a dodržování předpisů společnosti Baxter, a poskytuje další nástroje a zdroje.