Společnost Baxter získala uznání za svou vůdčí iniciativu v oblasti inkluze a diverzity

Společnost Baxter je hrdá na uznání, kterého se jí dostalo v ocenění Diversity Best Practices Leading Inclusion Index badgeDiversity Best Practices (DBP) Inclusion Index amerických společností za rok 2018, který měří výkonnost společností v oblasti podpory diverzity a začlenění při náboru, udržení a postupu osob z nedostatečně zastoupených skupin – žen, rasových/etnických menšin, osob se zdravotním postižením a LGBTQ osob. Kromě dalších měřítek Index DBP také hodnotí, jak společnost podporuje kulturu, která si cení rozmanitosti a začlenění. Společnost Baxter byla vyznamenána za své vynikající úspěchy a je hodnocena jako organizace na předních příčkách seznamu. 

Podpora kultury inkluze a diverzity v rámci společnosti Baxter je v souladu s naším cílem být v nejlepší čtvrtině těch nejlepších pracovišť. Každý den kromě plnění našeho poslání zachraňovat a udržovat život pracujeme na budování rozmanité, vysoce výkonné organizace, kde zaměstnanci usilují o kariéru přinášející uspokojení, cítí se zapojení do dění a podporují atmosféru důvěry.

„Společnost Baxter je odhodlána přitahovat, motivovat a udržet si inkluzivní a rozmanitou pracovní sílu, která bude inovovat zdravotní péči a měnit tak k lepšímu životy pacientů,“ poznamenává José (Joe) E. Almeida, předseda a výkonný ředitel společnosti Baxter. „Začlenění různých osobních předpokladů a pohledů do všech aspektů naší organizace nám umožňuje pokračovat v plnění našeho poslání zachraňovat a udržovat život.“

Ve společnosti Baxter jsme odhodláni udržovat kulturu, kde mohou všichni zaměstnanci spolupracovat a efektivně plnit své úkoly. Firma nabízí školicí a vzdělávací programy, které podporují začleňování a diverzitu, včetně programu, který zaměstnancům pomáhá rozpoznat nevědomou předpojatost, její dopady a způsoby jejího odstranění.  Kromě toho se zaměstnanci mohou zapojit do skupin pro pracovní zdroje (BRG) a rozvíjet zde své dovednosti, účastnit se cenné mezikulturní výměny zkušeností a podporovat klíčové podnikové iniciativy. Baxter má osm zavedených skupin BRG: radu afro-amerického vedení, síť asijského vedení, Latinos@Baxter, síť Baxter Equality, skupinu pro ženy ve vedení Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals a BaxVets. Dále jsme založili Globální výbor pro inkluzi, který se skládá z vedoucích pracovníků z různých oborů, regionů a funkcí, přičemž jeho cílem je prosazovat ve společnosti globální priority inkluze a diverzity.