Společnost Baxter slaví více než 60 let inovativních prvenství v renální péči

 

Baxter Marks more than 60 years of Innovative Renal "Firsts"

Více než deset let předtím, než společnost Baxter představila světu první komerční jednorázový dialyzátor na světě, pracoval doktor Willem Kolff tvrdě na zařízení, které se později stalo prototypem a které nazval „rotující bubnovou ledvinou“. Dr. Kolff – který byl nazván otcem léčby pomocí umělé ledviny – neměl přístup k nejmodernějšímu laboratornímu vybavení ani k možnostem financování nových materiálů. Naopak svůj první funkční dialyzační přístroj navrhl a sestavil z materiálů, které mohl v Nizozemsku během zuřící druhé světové války sehnat, včetně dřevěných lamel a plechovek od pomerančového džusu a párků.1

Od těchto skromných počátků se začala formovat moderní technologie renální péče. Dr. Kolff byl přesvědčen o zdravotní nezbytnosti dialýzy a po válce se přestěhoval do Spojených států, kde se snažil svou rotující bubnovou ledvinu vylepšit a uskutečnit své představy o dialýze. Dr. Kolff se setkal se zástupci mnoha společností, ale jen firma Baxter věřila v jeho vizi a rozhodla se s ním spolupracovat.2

Toto partnerství vedlo k rozmachu v oblasti technologie a praxe renální péče. V následujících šesti desetiletích společnost Baxter často stála ve středu dění při vývoji inovativních nových technologií a při podpoře úsilí o vzdělávání lékařů v oblasti pokroku při dialýze. Následující milníky jsou jen některými z mnoha „prvenství společnosti Baxter“, která udávala a nadále udává směr moderní nefrologie.