Náklady na člověka a na zdravotní péči při malnutrici v amerických nemocnicích

Parenteral Nutrition InfographicsPokud v důsledku nedostatečného příjmu kalorií, bílkovin a dalších živin potřebných pro udržování a regeneraci tkání dojde u hospitalizovaných pacientů k malnutrici, může to znamenat významné náklady na člověka a na zdravotní péči.

V USA je u hospitalizovaných pacientů s malnutricí:

– až pětkrát větší pravděpodobnost úmrtnosti a dvakrát vyšší pravděpodobnost prodlouženého pobytu v nemocnici, což systém zdravotní péče zatěžuje náklady odhadem ve výši 42 miliard dolarů;

– až o 54 procent vyšší pravděpodobnost opakované hospitalizace do 30 dnů po propuštění, což může vést k dodatečným nákladům v nemocnici ve výši 17 000 USD na pacienta.

Společnost Baxter nabízí jedno z nejširších portfolií parenterální výživy (PN) na světě, které zahrnuje premixované intravenózní roztoky, vitamíny a lipidy a také správu lékárenských postupů, značení a technologii mísení. Jsme odhodláni spolupracovat při prevenci podvýživy s dalšími organizacemi z celého světa, včetně Evropské společnosti pro klinickou výživu a metabolismus (ESPEN) a Americké společnosti pro parenterální a enterální výživu (ASPEN), s cílem zlepšit informovanost o účincích podvýživy v nemocnicích v USA a identifikovat strategie ke zlepšení péče o pacienty.

 

Rozpoznání malnutrice související s nemocemi a jejích dopadů na hospitalizované pacienty

Související články