Program Driving Your Health

Mobile health program

V roce 2016 spustila nadace Baxter International Foundation a mezinárodní humanitární organizace Direct Relief program Driving Your Health (Manejando tu Salud – Řízení vlastního zdraví), mobilní zdravotní program, který vysílá lékařské týmy do komunit s omezeným přístupem ke zdravotnickým službám v Mexico City.

S grantem ve výši 2,25 milionu USD od nadace Baxter International Foundation – a ve spolupráci s organizacemi Mexican Association of Malta, House of Friendship for Children with Cancer I.A.P. a Mexican Association of Diabetes v Mexico City A.C. – má tato tříletá iniciativa za cíl poskytovat služby přímé zdravotní péče 40 000 pacientům a zajistit školení v oblasti zdravotní výchovy, prevence a zvyšování povědomí pro dalších 310 000 osob.

Mobile health program

Mobilní jednotka se 4 lékaři a 10 zdravotními sestrami se každý rok vydává do 50 různých míst, kde bude provádět vyšetření a poskytovat nezbytné zdravotní služby lidem v nouzi. Pracovníci programu také zajistí dětským onkologickým pacientům přepravu do zdravotnických zařízení zaměřených na léčbu, kterou tyto děti potřebují. Program proškolí lékaře, jak poskytovat podporu pacientům při zvládání chronických onemocnění, a poskytne stovkám tisíc osob vzdělávací zdroje. Aby mohl program pokračovat i po uplynutí tří let, zajistí organizace Direct Relief místní sponzorství a všeobecné získávání finančních prostředků, zaměstná ředitele pro podnikové vztahy, který by vytvořil a spravoval místní program a zřídil výbor Mexican Mobile Health Advisory Board.

Mobile health program

 

Tato jedinečná spolupráce přináší zdravotní péči přímo těm, kteří k ní nemají přístup kvůli nedostupnosti dopravy, nákladům na dopravu nebo nemožnosti dostat v práci volno na řešení svých zdravotních problémů.

Stacey Eisen, prezidentka nadace Baxter International Foundation

Toto úsilí bude doplněno o příspěvky zaměstnanců společnosti Baxter v Mexico City a okolních výrobních závodech v Mexiku v podobě dobrovolného poskytování odborných znalostí, pomoci mobilním lékařským týmům při vyšetřování pacientů a balení sad pro osobní péči.

Dopad k dnešnímu dni

Impact to date