Proč je Zpráva o společenské odpovědnosti důležitá?

Víte, co je Zpráva o společenské odpovědnosti (CR) a proč je důležitá? Čtěte dál a zjistěte to.

Co to je "společenská zodpovědnost"?

„Společenská odpovědnost“ (eng. Corporate Responsibility) uznává, že existence společnosti má vliv na její okolí, a proto má společnost povinnost vytvářet trvalé společenské, environmentální a ekonomické hodnoty pro všechny zúčastněné strany. Tato odpovědnost jde nad rámec tradičního chápání udržitelnosti, protože chrání naši Zemi a zahrnuje zavedení holistického přístupu, který má dopad na životy ostatních. Ve společnosti Baxter se zavazujeme být odpovědným občanem společnosti, který usiluje o smysluplný rozdíl pro naše zaměstnance a  komunity, kde žijeme a pracujeme.

Co je Zpráva o společenské odpovědnosti?

Zpráva o společenské odpovědnosti je příležitostí společnosti pravidelně sdílet informace o tom, jak vytváří hodnoty pro všechny zúčastněné strany - nejen zisk pro společnost, ale dlouhodobé hodnoty pro pacienty, zákazníky, zaměstnance, komunity, ve kterých podniká, investory atd.

Jedná se o transparentní způsob, jak diskutovat o tom, za čím si v jednotlivých oblastech jako společnost stojíte a o tom, jaké kroky podnikáte, abyste v těchto oblastech dosáhli pokroku. Činíte tak stanovením cílů CR - jak se snažíte vytvářet hodnotu - a vykazováním pokroku. Ve společnosti Baxter sahají naše priority od zlepšování přístupu ke zdravotní péči  po zlepšení udržitelnosti našich produktů a činností, podporu začlenění, rozmanitosti a zapojení zaměstnanců na pracovišti atd.


Zpráva o společenské odpovědnosti je příležitostí společnosti pravidelně sdílet informace o tom, jak vytváří hodnoty pro všechny zúčastněné strany - nejen zisk pro společnost, ale i dlouhodobé hodnoty pro pacienty, zákazníky, zaměstnance, komunity, ve kterých podniká, investory atd.


 

Proč je Zpráva o společenské odpovědnosti důležitá?

Buduje důvěru a odpovědnost. Sdílením hodnot společnosti prostřednictvím stanovování priorit a cílů společenské odpovědnosti a poskytováním podrobných informací a údajů o tom, jak jsou naplňovány, pomáhá Zpráva o společenské odpovědnosti získat důvěru zúčastněných stran.

Kdo čte tyto zprávy? Jaké informace hledají?

Ve Zprávě o společenské odpovědnosti hledá informace široká škála čtenářů, včetně zákazníků a nákupních skupin, zaměstnanců, environmentálních skupin a investorských komunit.

Informace ve zprávě mohou ovlivnit rozhodnutí zákazníka o nákupu. Mnoho potenciálních zákazníků žádá společnosti, aby vyplnily dotazníky o udržitelnosti, které hrají klíčovou roli při hodnocení společnosti, a někteří dokonce mají Rady pro udržitelnost, které tato hodnocení provádějí. Kromě toho např. představení úsilí o podporu nejlepšího místa pro práci pomáhá přilákat a udržet si nejlepší talenty.

V posledních letech se investorská komunita při hodnocení společností z hlediska investic stále více zaměřuje na environmentální, sociální a správní kritéria (ESG). Naše zprávy o společenské odpovědnosti zahrnují cenné metriky pro investory zaměřené na ESG, jako je bezpečnost pacientů a kvalita, dostupnost zdravotní péče, etika a dodržování předpisů, udržitelnost a řízení dodavatelského řetězce, složení rady a dopad na komunitu. Společensky odpovědné investování se spoléhá na jasné zveřejnění těchto a dalších kritérií.

Také nezávislé organizace veřejně hodnotí společnosti na základě údajů nalezených ve zprávách o společenské odpovědnosti. Umístění na významných žebříčcích, jako je Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a 100 Best Corporate Citizens společnosti 3BL Media, mimo jiné pomáhá potvrdit vyjímečné úsilí společnosti v oblasti společenské odpovědnosti a posiluje důvěru zúčastněných stran. Baxter je jedinou společností se sídlem v USA, která je na seznamu DJSI uvedena každý rok od vytvoření indexu, a od roku 2020 je jednou z pouhých 21 společností, které se od roku 2009 každý rok umístily na „100 Best“ žebříčku společnosti 3BL.

Zveřejňují všechny společnosti Zprávu o společenské odpovědnosti?

Ne, ale je jich stále více. Nedávný výzkum Institutu pro udržitelné investice zjistil, že 78% společností ve zprávě S&P 500 vydalo zprávy o udržitelnosti. Práce na rozvoji udržitelnosti je pro společnost Baxter dlouhodobou prioritou; v roce 1992 jsme vydali první environmentální zprávu, ta se v průběhu času vyvinula ve zprávu o udržitelnosti, a později ve zprávu o společenské odpovědnosti, jak ji zveřejňujeme v současné době.

Nejnovější Zprávu o společenské odpovědnosti společnosti Baxter najdete zde