Výhody peritoneální dialýzy a nároky na pacienta

Na této stránce:

Výhody

 • soběstačnost v provádění výměn doma, větší volnost, není nutno dojíždět 3x týdně na hemodialýzu
 • ambulantní kontroly jednou za 4–6 týdnů
 • možnost pracovat, cestovat, pobývat na chalupě
 • není nutno napichovat jehly
 • vhodnější také může být pro pacienty s těžším postižením srdce (tekutiny jsou z těla odstraňovány postupně, což je pro srdce šetrnější)
 • větší dietní volnost
 • lepší kontrola krevního tlaku
 • déle se udrží schopnost močit

Body ke zvážení

 • větší zodpovědnost – pacient z části přebírá odpovědnost za svou léčbu do vlastních rukou, ale na druhou stranu získává větší volnost a nezávislost na nemocnici
 • nutnost zacvičení – většina pacientů se naučí použít PD během týdne, mezi pacienty jsou i pacienti okolo 80. let, kteří obsluhují cycler bez problémů.
 • přibývání na váze
 • každodenní dialýza – dialýza se provádí několikrát denně u CAPD, jednou denně u APD; nedochází k takovým výkyvům v koncentraci škodlivých látek jako u hemodialýzy. 
 • trvalé zavedení katétru v břiše
 • nebezpečí infekce
 • skladování materiálu pro dialýzu doma