Onkologická onemocnění

Rakovina

Pod tímto pojmem rozumíme nekontrolovaný růst buněk, zhoubné nádory způsobené nekontrolovaným růstem abnormálních buněk. Vyvíjejí se proto, že nefungují kontrolní mechanismy, jejichž funkcí je regulovat dělení a množení  jednotlivých buněk. Na rozdíl od benigních (nezhoubných) nádorů,  napadnou poškozené maligní nádorové buňky (zhoubné) okolní tkáně a zničí je. Maligní buňky se mohou šířit prostřednictvím krevních a lymfatických cév, stejně jako podél nervových vláken do celého těla. Mohou tak vznikat metastázy (sekundární nádory), v jiných orgánech.

Příčiny a spouštěče rakoviny

Příčina rakoviny je změna v genetickém materiálu buněk lidského těla. Musí být splněno velmi mnoho faktorů, aby se normální buňka změnila v rakovinnou buňku. Rakovinné buňky se vyznačují nekontrolovaným dělením, vysokou mutační rychlostí a odolností proti opravným procesům organizmu. Různé spouštěcí mechanismy mohou být důvodem, že buňky začnou degenerovat a stanou se rakovinnými. Mezi ně patří například:

 • kouření
 • špatná strava
 • vliv chemických látek
 • viry
 • genetické faktory
 • UV záření

K nejběžnějším druhům rakoviny patří rakovina tlustého střeva, plic, prsu a prostaty. Terapie v posledních 15 až 20 letech  pokročila a bylo dosaženo významného pokroku v oblasti léčby rakoviny. Různé formy terapie jsou založeny na různé typy rakoviny i na fázi a povahu nádoru. Zjednodušeně řečeno, naděje na vyléčení je vyšší, čím je dřívější diagnóza. V zásadě rozlišujeme ty možonosti léčby:

 • chemoterapie
 • chirurgie
 • radiační terapie
 • hormonální terapie
 • cílená terapie, jako například léčba protilátkami

Kromě toho jsou prováděna podpůrná opatření, jako je  doporučená vyvážená strava, posílení imunitního systému, duševní zdraví a vhodné fyzické aktivity během léčby. Cílem je vždy zachovat nebo obnovit dobrou kvalitu života pacientů.

Chemoterapie

Chemoterapie je obecný název všech léků používaných v onkologii, je hlavní zbraňí v instrumentáriu proti rakovině. Chemoterapie působí systémově na rozdíl od radioterapie a chirurgie, kde je působení výhradně lokální. Nejčastěji se používají chemoterapeutické léky v kombinaci. Tyto léky jsou určeny k zastavení nebo zpomalení šíření nádorových buněk působením na DNA, RNA nebo proteiny v buňkách k zablokování buněčného dělení. Léčení pacientů podstupujících chemoterapii se neustále zdokonaluje: optimalizace dávek chemoterapie se používá k pomoci snížit nežádoucí účinky a zároveň zvýšit efektivitu. Pokrok v pochopení mechanismů rezistence k chemoterapii, jako i v chápání nádorových onemocnění rovněž otevřel povzbudivé vyhlídky do budoucna.