Onemocnění a selhání ledvin

 

Zdravý člověk má v těle dvě ledviny, každá z nichž je velká asi jako sevřená pěst. Ledviny jsou uloženy podél páteře ve výšce spodních žeber. Samotné ledviny jsou tvořeny malými ledvinovými tělísky – nefrony. Je jich v každé ledvině přibližně 1 milión a slouží k filtrování krve. Každou minutu proteče ledvinami 1,2 l krve, tedy 1/5 celkového objemu krve v těle dospělého člověka, denně to znamená až 1700  litrů.

Ledviny z krve odstraňují různé odpadní látky, které se v těle tvoří při metabolizování potravy nebo při práci svalů. Mezi další funkce ledvin patří odstraňování přebytečné vody, kterou ledviny přefiltrují do moči. Denní množství moči činí v průměru asi 1,5 l. Ledviny mají také další významné funkce – podílejí se na regulaci krevního tlaku a udržují v rovnováze elektrolyty, např. draslík a sodík. Dále regulují rovnováhu kyselých a zásaditých látek v krvi a vylučují hormon erytropoetin, který v kostní dřeni vyvolává tvorbu červených krvinek. Ledviny také produkují vitamin D v aktivní podobě; ten ovlivňuje metabolismus vápníku, který je důležitý pro zdravé a silné kosti.

Člověk může žít plnohodnotný život i s jedinou ledvinou. Jestliže výkonnost ledvin klesne pod 10−20 % původní kapacity, přestává to pro správné fungovaní organismu postačovat. Pokud ledviny selhávají, hromadí se v krvi odpadní látky. To se může projevovat zhoršováním celkového zdravotního stavu − nevolností, zvracením, nechutenstvím nebo poruchami spánku. Nemocné ledviny tvoří méně moči a tekutina nashromážděná v těle způsobuje otoky tkání − např. dolních končetin, zejména v oblasti kotníků, či očních víček. U pacienta se objevuje dušnost a přibývání na váze. Tělo není schopno produkovat červené krvinky. Tento projev nemoci se nazývá anémie a je obvykle provázen únavou a celkovou slabostí. Nashromáždění škodlivin v těle může také vyvolávat svědění kůže.

Selhání ledvin je stav, kdy ledviny ani za bazálních podmínek nejsou schopny zbavit se produktů dusíkatého metabolismu a udržet stálost vnitřního prostředí. Výsledkem je akumulace urey, kreatininu, acidóza a minerální rozvrat. Vznikne-li náhlá ztráta funkce, mluvíme o akutním selhání ledvin (ASL), ledviny ale mohou svou funkci za různě dlouhou dobu obnovit I do normálních hodnot. Ubývá-li funkce pozvolna (měsíce, roky), mluvíme o chronickém selhání ledvin (CHSL) s různou progresí.

Příčiny akutního selhání ledvin máme tři:

  1. prerenální, kdy vzniká snížený průtok krve ledvinami z různých příčin (např. šokový stav z velké ztráty krve, uzávěr tepen trombem, dehydratace způsobená velkými průjmy, zvracením, při rozsáhlých popáleninách)a.j.
  2. renálnípříčina se týká přímého poškození ledvinných tkání (např. záněty, otravy)a.j.
  3. postrenální vzniká překážkou ve vývodných močových cestách (např. kámen, tumor, krevní sraženina)a.j., takže není zajištěn volný odtok moči

 

Nejčastější příčinou chronickéhoselhání ledvincukrovka (diabetes mellitus), vysoký krevní tlak (hypertenze) anebo některé onemocnění ledvin, především opakované či chronické záněty, polycystická choroba ledvin či různé vrozené vady. Nemoci ledvin postihují poměrně velký počet lidí − podle odhadů trpí některou formou onemocnění ledvin každý desátý člověk. Ne všichni však o skrytém onemocnění vědí, proto je důležité se na případná onemocnění ledvin zaměřit při preventivních kontrolách u praktického lékaře. Ledviny bývají nejčastěji postiženy záněty (glomerulonefritida nebo pyelonefritida), ledvinovými nebo močovými kameny (nefrolithiáza, urolithiáza) či specifickými nádory ledvin.

Jednou zničená ledvinová tkáň již nejde vyléčit. Čím méně funkční tkáně je zničeno, tím větší je naděje, že ledviny budou moci dále fungovat. Zdravé ledviny mají velkou rezervní kapacitu, ani úplná ztráta celé jedné ledviny nemusí být pro organismus problém. Existují však některá onemocnění nebo jejich určitá stádia, jež vedou téměř vždy k nezvratnému selhání funkce ledvin. V každém případě, i tehdy, kdy příčinu odstranit nelze, nebo není známa, je potřebné chránit zbytkovou funkci ledvin po co nejdelší dobu. Nefrolog v takových případech předepíše speciální dietu a léky, které zpomalují další zhoršování funkce ledvin. Pokud ani to nepomůže, je nutné začít s dialýzou (peritoneální či hemodialýzou), nebo pacientovi ledvinu transplantovat.