Léčba akutních stavů

Léčba akutních stavů zahrnuje péči o široké spektrum pacientů se selháváním jedné či více životních funkcí, nebo pokud jejich selhání hrozí. Do palety léčebných postupů pak patří farmakologická i mechanická podpora životně důležitých funkcí jako je např. krevní oběh a dýchání.

Pacienti jsou při akutních stavech intenzivně, kontinuálně a často invazivně monitorováni přístroji a jejich stav se může velmi rychle měnit. Tomu odpovídá náročnost medicínské intervence, vyžadující úzkou spolupráci lékařů různých oborů a zázemí jednotek intenzivní péče popř. oddělení anesteziologicko-resuscitační.

Postupy se kterými se při léčbě akutních stavů setkáváme jsou např. umělá plicní ventilace, náhrada funkce ledvin, náhrada funkce jater, mechanická srdeční podpora, umělá výživa a tekutinová resuscitace.