Historie domácí dialýzy

Peritoneální dialýza je metoda, která se k léčení pacientů používá již více než 30 let. Ve světě se pomocí ní léčí 203 000 pacientů.

Metoda peritoneální dialýzy byla známa již v 70. letech, vynález Tenckhoffova katétru v roce 1968 umožnil provádět intermitentní (přerušovanou)  peritoneální dialýzu (IPD). Velký posun nastal v roce 1976, kdy byla v USA  poprvé popsána kontinuální ambulantní peritoneální dialýza, takzvaná CAPD.

V České republice se peritoneální dialýza používá od roku 1978, výrazný rozvoj v používání zaznamenala tato metoda v 90. letech minulého století, kdy se začaly používat moderní roztoky ve vacích a zdokonalené pomůcky. To všechno znamenalo větší komfort pro pacienty a hlavně důvěryhodný způsob léčby.

V současnosti se touto metodou u nás léčí asi 8 % pacientů s chronickým selháním ledvin. Metoda je dostupná na 90 % hemodialyzačních středisek. Pro srovnání - v roce 1994 se takto léčila jen 4 % pacientů.