Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Clinoleic 20%

Infuzní emulze

Tuková emulze  jako zdroj tuků pro pacienty odkázané na parenterální výživu v situaci, kdy je orální nebo enterální výživa vyloučená, nedostatečná nebo kontraindikovaná.
Přípravek Clinoleic 20% obsahuje tuky v množství 200 mg/ml jako směs rafinovaného olivového oleje (80 %) a rafinovaného sojového oleje (20 %)

Kombinace olivového a sojového oleje umožňuje toto přibližné zastoupení mastných kyselin:

  • nasycené mastné kyseliny: 15 % (saturated fatty acids - SFA)
  • mononenasycené mastné kyseliny: 65 % (Mono-unsaturated fatty acids - MUFA)
  • esenciální polynenasycené mastné kyseliny: 20 % (essential Poly-unsaturated fatty acids -EPUFA)

Střední hladina esenciálních mastných kyselin (essential fatty acids - EFA) pravděpodobně usnadňuje jejich využití, umožňuje správnou funkci vyšších derivátů EFA a koriguje deficit EFA.
Ve srovnání se sojovým olejem:
- u nedonošenců starších 28 týdnů gestačního věku a léčených 7 dnů měl vyšší obsah α-tokoferolu (díky přítomnosti olivového oleje) za následek zlepšení funkce vitaminu E.
- u dětí (8 v každé léčebné skupině) na dlouhodobé parenterální výživě po dobu 2 měsíců byla díky lepšímu poměru vitamin E/EPUFA zaznamenána snížená peroxidace tuků.
Tyto vlastnosti byly ověřeny při podávání dávek v rozmezí 1-3 g/kg/den.
Vysoký energetický obsah emulze umožňuje podávání velkého množství kalorií v malém objemu.
Rychlost clearance tukové emulze závisí na velikosti částic:
Tukové kapky malých rozměrů mají tendenci clearance zpomalovat tím, že usnadňují lipolýzu lipoproteinovou lipázou.
Přípravek Clinoleic 20% má podobnou velikost částic i podobnou rychlost eliminace jako chylomikrony

 Olivae et sojae oleum raffinatum* /4:1/ 20,00g
/odp.Lipidoacida essentialia 4,00g
*Směs rafinovaného olivového oleje (80 %) a rafinovaného sojového oleje (20 %)
Energetická hodnota..................................................................2000 kcal/l (8,36 MJ/l)
Obsah tuků (olivový a sojový olej)................................................................... 200 g/l
Osmolarita ............................................................................................... 270 mOsm/l
pH........................................................................................................................... 6-8
Hustota................................................................................................................ 0,986
Fosfolipidy poskytují 47 miligramů nebo 1,5 mmol fosforu ve 100 ml.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.