Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

PRIMENE 10%

je 10% roztok 20-ti L-aminokyselin, určený pro parenterální výživu kojenců a dětí, zralých či nedonošených novorozenců eutrofických či hypotrofických, u nichž je perorální nebo enterální výživa vyloučená, nedostatečná či kontraindikovaná.
Složením a koncentracemi jednotlivých aminokyselin se přibližuje hodnotám v placentární krvi během posledního trimestru těhotenství. Parenterální výživa

PRIMENE  10% je sestavený tak, aby kvalitativně a kvantitativně odpovídal potřebám bílkovin u dětí:
přítomnost všech pro děti esenciálních nebo podmíněně postradatelných aminokyselin
relativně vysoký obsah lysinu
přítomnost taurinu
relativně nízký obsah methioninu
snížený obsah fenylalaninu a prolinu

8 esenciálních aminokyselin
______________________ = 47,5 %
celkové aminokyseliny


větvené aminokyseliny
__________________ = 24 %
celkové aminokyseliny

Klinické studie prokázaly, že v kombinaci s vyváženým dodáváním energie umožňuje PRIMENE uspokojivý růst dítěte ve smyslu jeho výšky a váhy a rovněž uspokojivý psychomotorický vývoj dítěte.
PRIMENE záměrně neobsahuje elektrolyty, aby jeho podání nenarušovalo specifickou elektrolytovou léčbu.

1000 ml přípravku obsahuje:
Léčivé látky:

Isoleucinum 6,70 g
Leucinum 10,00 g
Valinum 7,60 g
Lysinum 11,00 g
Methioninum 2,40 g
Phenylalaninum 4,20 g
Threoninum 3,70 g
Tryptophanum 2,00 g
Argininum 8,40 g
Histidinum 3,80 g
Alaninum 8,00 g
Acidum asparticum 6,00 g
Cysteinum 1,90 g
Acidum glutamicum 10,00 g
Glycinum 4,00 g
Prolinum 3,00 g
Serinum 4,00 g
Tyrosinum 0,45 g
Ornithini hydrochloridum 3,17 g
Taurinum 0,60 g
Pomocné látky:
Kyselina jablečná (L-forma). ad pH 5,5
Voda na injekci 1000 ml
Osmolarita 780 m0sm/l

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.