Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

OLIMEL

5 výhod vaků Olimel

VOLBY VAKŮ  PERIOLIMEL N4E; OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9E, OLIMEL N9,

1) Obsah dusíku (L-aminokyseliny) a energie (glukóza a triglyceridy) umožňuje udržování přiměřené rovnováhy dusíku/energie.

2) Lipidová emulze jako směs rafi novaného olivového oleje a rafi novaného sojového oleje (v poměru 80/20), s přibližnou distribucí mastných kyselin:

 • 15 % nasycených mastných kyselin (SFA);
 • 65 % mononenasycených mastných kyselin (MUFA, ω - 9);
 • 20 % polynenasycených mastných kyselin (PUFA).

Olivový olej obsahuje významné množství alfa-tokoferolu, který se v kombinaci s mírným příjmem PUFA podílí na vylepšení stavu hladiny vitamínu E a snižuje peroxidaci lipidů.

3) Doporučení ESPEN: parenterální výživa na bázi olivového oleje je dobře tolerována u kriticky nemocných pacientů (úroveň B). Singer P, et al., ESPEN Guideliness on Parenteral Nutrition: Intensive care, Clinical Nutrition (2009), doi: 10.1016-j.clnu.2009.04.024

4) Roztok aminokyselin obsahuje 17 L-aminokyselin (včetně 8 esenciálních aminokyselin), které jsou nezbytné pro syntézu proteinů.
Profil aminokyselin:

 • esenciální aminokyseliny/celkové aminokyseliny: 44,8 %;
 • esenciální aminokyseliny (g)/celkový dusík (g): 2,8 %;
 • aminokyseliny s rozvětveným řetězcem/celkové aminokyseliny: 18,3 %.

5) Doba použitelnosti 2 roky v neporušeném obalu. Stabilita v průběhu použití rekonstituované
emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití (při teplotě 2 °C až 8 °C) a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.

Přehlednou grafickou inzerci vaků Olimel si můžete prohlédnout kliknutím zde.

Přípravky PERIOLIMEL N4E; OLIMEL N5E, OLIMEL N7E, OLIMEL N9E, OLIMEL N9 – 3komorové vaky pro parenterální výživu typu All-In-One

Toto složení rovněž obsahuje elektrolyty.
Lipidová emulze v přípravku OLIMEL je směs rafinovaného olivového oleje a rafinovaného sojového oleje (v poměru 80/20), s následující přibližnou distribucí mastných kyselin:

 • 15 % nasycených mastných kyselin (SFA),
 • 65 % mononenasycených mastných kyselin (MUFA),
 • 20 % polynenasycených mastných kyselin (PUFA).

Poměr fosfolipidů/triglyceridů je 0,06.
Olivový olej obsahuje významné množství alfa-tokoferolu, který se v kombinaci s mírným příjmem PUFA podílí na vylepšení stavu hladiny vitamínu E a snižuje peroxidaci lipidů.
Roztok aminokyselin obsahuje 17 L-aminokyselin (včetně 8 esenciálních aminokyselin), které jsou nezbytné pro syntézu proteinů.
Aminokyseliny rovněž představují zdroj energie a jejich oxidace má za následek exkreci dusíku ve formě močoviny.

Profil aminokyselin je následující:

 • esenciální aminokyseliny/celkové aminokyseliny: 44,8 %,
 • esenciální aminokyseliny (g)/celkový dusík (g): 2,8 %,
 • aminokyseliny s rozvětveným řetězcem/celkové aminokyseliny: 18,3 %.

Zdrojem karbohydrátů je glukóza.

Doba použitelnosti

2 roky v neporušeném obalu.

Po rekonstituci:
Doporučujeme použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita v průběhu použití rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití (při teplotě 2°C až 8°C) a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.

Po přidaní aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů; viz bod 6.6):
V případě přidání aditiv byla stabilita směsi v průběhu použití prokázána po dobu 7 dní (při teplotě 2°C až 8°C) a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.
Z mikrobiologického hlediska má být po přidání jakéhokoliv aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě +2°C až +8°C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

Přípravek OLIMEL je vícvrstevný, plastový, tříkomorový vak. Vnitřní (kontaktní) vrstva materiálu vaku je vyrobena ze směsi polyolefinních kopolymerů a je kompatibilní s roztoky aminokyselin, roztoky glukózy a lipidovými emulzemi. Další vrstvy jsou vyrobeny z EVA (polyetylenvinylacetátu) a z kopolyesteru.
Komora s glukózou je vybavena injekčním portem pro přidávání aditiv.
Komora s aminokyseliny je vybavena portem pro aplikaci, který slouží k zavedení hrotu infuzního setu.
Vak je zabalen do ochranného obalu s kyslíkovou bariérou, který obsahuje váček s absorbentem kyslíku a může obsahovat kyslíkový indikátor.

Velikosti balení:
Vak o objemu 1 000 ml: 1 balení se 6 vaky
Vak o objemu 2 000 ml: 1 balení se 4 vaky
Doba použitelnosti je 2 roky v neporušeném obalu.

Po rekonstituci:
Doporučujeme použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita v průběhu použití rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití (při teplotě 2°C až 8°C) a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.

Po přidaní aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů:
V případě přidání aditiv byla stabilita směsi v průběhu použití prokázána po dobu 7 dní (při teplotě 2°C až 8°C) a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.
Z mikrobiologického hlediska má být po přidání jakéhokoliv aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě +2°C až +8°C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.
Chraňte před mrazem a uchovávejte v ochranném obalu.

Výdej léčivých přípravků vázán na lékařský předpis.

Úhrada z prostředků veřejného pojištění nebyla dosud u těchto přípravků stanovena.


SPC ke stažení - OLIMEL N 5E.
SPC ke stažení - OLIMEL N 7E.
SPC ke stažení - OLIMEL N 9.
SPC ke stažení - OLIMEL N 9E.
SPC ke stažení - PERIOLIMEL N4E.