Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

OLICLINOMEL

OLICLINOMEL N 4-550E, OLICLINOMEL N 6-900E, OLICLINOMEL N 7-1000E, OLICLINOMEL N 8-800 infuzní emulze

Určeno pro parenterální výživu dospělých a dětí starších 2 let v situacích, kdy je perorální nebo enterální výživa vyloučená, nedostatečná či kontraindikovaná.

Jedná se o třísložkovou směs umožňující zachování rovnováhy dusíku a energie ze zdroje dusíku (L-aminokyseliny) a energie ve formě glukózy a esenciálních mastných kyselin. Tato směs dále obsahuje elektrolyty. Roztok aminokyselin obsahuje 15 L-aminokyselin (včetně 8 esenciálních aminokyselin), které jsou nezastupitelné při syntéze proteinů. Aminokyseliny také představují zdroj energie, jejich oxidace má za následek exkreci dusíku ve formě močoviny.

Profil zastoupených aminokyselin:

  • esenciální aminokyseliny/aminokyseliny celkem: 40,5 %
  • esenciální aminokyseliny (g)/ celkový dusík (g): 2,5
  • aminokyseliny s rozvětveným řetězcem/aminokyseliny celkem: 19 %

Zdrojem sacharidů je glukóza 
Emulze lipidů je kombinací rafinovaného olivového oleje a rafinovaného sojového oleje (poměr 80:20) s tímto přibližným zastoupením mastných kyselin:
− 15 % nasycených mastných kyselin (saturated fatty acids – SFA)


− 65 % mononenasycených mastných kyselin (monounsaturated fatty acids – MUFA)
− 20 % esenciálních polynenasycených mastných kyselin (polyunsaturated essential fatty acids –PUFA)

Poměr fosfolipidů a triglyceridů je 0,06. Středně vysoký obsah esenciálních mastných kyselin (EFA) zlepšuje stav jejich vyšších derivátů korekcí deficitu EFA. Olivový olej obsahuje významné množství tokoferolu alfa, který v kombinaci se středně vysokým příjmem PUFA přispívá ke zlepšení stavu vitamínu E a snížení peroxidace lipidů.

Doporučení dle ESPEN:
Parenterální výživa na bázi olivového oleje je dobře tolerována u kriticky nemocných pacientů. (úroveň B).
Singer P, et al., ESPEN Guideliness on Parenteral Nutrition: Intensive care, Clinical Nutrition (2009),
doi: 10.1016-j.clnu.2009.04.024


Doba použitelnosti  je 2 roky v neporušeném obalu.
Doporučuje se přípravek použít ihned po protržení těsnicích švů mezi třemi komorami.
Stabilita po smísení emulze byla prokázána po dobu nejvýše 7 dnů při teplotě mezi +2 °C a +8 °C a následně nejvýše 48 hodin při teplotě do +25 °C. Po přidání aditiv (elektrolytů, organických fosfátů, stopových prvků, viatmínů):
byla u specifických příměsí chemická a fyzikální stabilita doložena po dobu nejvýše 7 dnů při teplotě mezi +2 °C a +8 °C a následně nejvýše 48 hodin při teplotě do +25 °C. Z mikrobiologického hlediska musí být po přidání jakéhokoliv aditiva směs ihned použita. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Doba použitelnosti pak za normálních okolností nepřesáhne 24 hodin při teplotě mezi +2 °C a +8 °C, pokud nebylo přidání aditiv provedeno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Výdej léčivých přípravků vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči nejsou hrazené pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení - OLICLINOMEL N 4-550E.
SPC ke stažení - OLICLINOMEL N 6-900E.
SPC ke stažení - OLICLINOMEL N 7-1000E.
SPC ke stažení - OLICLINOMEL N 8-800.