Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

CLINIMIX

CLINIMIX N9G20E, CLINIMIX N14G30E, CLINIMIX N17G35E infuzní roztoky

jsou dodávány ve dvoukomorových vacích: jedna komora obsahuje směs aminokyselin s elektrolyty, druhá komora obsahuje roztok glukózy s kalciem. Infuzní roztok aminokyselin obsahuje 15 L-aminokyselin (8 esenciálních aminokyselin), které jsou potřebné pro syntézu proteinů.

Poměr aminokyselin je následující:

Esenciální aminokyseliny/celkové aminokyseliny = 41, 3%
Esenciální aminokyseliny /celkový obsah dusíku = 2, 83
Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem/celkové aminokyseliny = 19%


Jako intravenózní roztok pro parenterální výživu zajišťují přípravky CLINIMIX N9G20E, CLINIMIX N14G30E, CLINIMIX N17G35E nutriční podporu pro udržení dusíkové a energetické rovnováhy, která může být narušena nedostatečnou výživou a traumatem. Roztoky přípravků CLINIMIX N9G20E, CLINIMIX N14G30E, CLINIMIX N17G35E představují biologicky dostupný zdroj dusíku (L-aminokyseliny), sacharidů (glukóza) a elektrolytů.

Přidání aditiv k přípravkům CLINIMIX N9G20E, CLINIMIX N14G30E, CLINIMIX N17G35E:
Aditiva mohou být přidávána buď před smícháním (to platí pro vitamíny přidávané do roztoku glukózy) nebo po smíchání komor (platí
Emulze lipidů (např. ClinOleic) v množství 50 až 250 ml na 1000 ml přípravku CLINIMIX N9G20E

Přidání aditiv musí probíhat za aseptických podmínek.
Aditiva lze přidávat do injekčního vstupu jehlou nebo převodním setem.

Clinimix vak 2000 ml

N9G20E + 250 ml ClinOleic 20%           

N14G30E + 500 ml ClinOleic 20%

N17G35E + 500 ml ClinOleic 20%

Dusík

9,1

 14,0

 16,5

Aminokyseliny

55

 85

 100

Glukóza

200

 300

 350

 

Lipidy

50           

100

100

Celková energetická hodnota (kcal)

1520

2540

2800

Energetická hodnota glukózy (kcal)

800

1200

1400

Energetická hodnota lipidů (kcal)

500

1000

1000

Poměr glukóza / lipidy

62/38 

55/45

58/42 

PH

6

Osmolarita (mOsm /l)

900

1190 

1360 


 

Elektrolyty ve vaku Clinimix 2l v mmol

 

Obsah ve vaku

Maximální přídavek

Maximální celkový obsah

Na+

70

90

160

K+

60

60

120

Mg++

5

6,2

11,2

Ca++

4.5

1,5

6


Výdej léčivých přípravků vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči nejsou hrazené pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení - CLINIMIX N9G20E.
SPC ke stažení - CLINIMIX N14G30E.
SPC ke stažení - CLINIMIX N17G35E.