Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Voda na injekci Viaflo

Voda na injekci Viaflo se používá pouze jako vehikulum pro podání přidávaných léčiv, farmakodynamika bude záviset na povaze použitého léku.

Voda na injekci Viaflo je hypotonická a nemá být podávána samostatně. Nepoužívejte k intravenózní injekci, není-li vhodnou rozpuštěnou látkou upravena na přibližně isotonický roztok. Je-li Voda na injekci Viaflo používána k ředění hypertonických roztoků, je třeba zvolit vhodné ředění tak, aby vznikl přibližně isotonický roztok. Po infuzi velkých objemů hypotonických roztoků za použití vody na injekci může dojít k hemolýze. Při podávání velkých objemů je třeba pravidelně monitorovat rovnováhu iontů. Velké objemy (balení 500 a 1000 ml) jsou určeny pro použití jako objemový zdroj rozpouštědla v lékárenské přípravě. Nejsou určeny k přímému intravenóznímu podání.

Každé balení obsahuje 100% w/v aqua pro iniectione.
Rozpouštědlo pro parenterální použití.
Čirý a bezbarvý roztok
pH mezi 4,5 a 7,0

Sterilní Voda na injekci Viaflo se používá jako vehikulum k ředění a rozpouštění vyhovujících léčiv k parenterálnímu podání.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.