Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Ringerův roztok Viaflo

Ringerův roztok je izotonický roztok elektrolytů. Obsahem a koncentracemi složek odpovídá plazmě. Farmakodynamické vlastnosti tohoto roztoku jsou dány farmakodynamickými vlastnostmi jeho složek (vody, sodíku, draslíku, vápníku a chloridu). Hlavní účinek Ringerova roztoku spočívá v rozšiřování mimobuněčného prostoru včetně intersticiální a intravaskulární tekutiny.
Ionty, jako např. sodík, procházejí buněčnou membránou různými transportními mechanismy, k nimž patří i sodíková pumpa (Na-K-ATPáza). Sodík hraje významnou úlohu v neurotransmisi, srdeční elektrofyziologii a v renálním metabolismu.
Draslík má zásadní význam v různých metabolických a fyziologických funkcích jako je nervový vzruch, svalová kontrakce a acidobazická regulace. Normální koncentrace draslíku v plazmě je 3,5 až 5 mmol/l. Draslík je především nitrobuněčným kationtem svalstva, pouze asi 2% jsou přítomna v mimobuněčné tekutině. Transport draslíku do buněk a jeho zadržení proti koncentračnímu gradientu vyžaduje aktivní transport přes enzym Na+/K+ATPázu. Přibližně 99% vápníku je uloženo v kostech. Zbývající 1% je obsaženo v tělesných tkáních a tekutinách a je nezbytné pro normální vedení nervového vzruchu, svalovou aktivitu a krevní koagulaci. Chlorid je především mimobuněčný aniont, obsažený v nízkých koncentracích v kostech a ve vysokých koncentracích v některých složkách pojivové tkáně, např. v kolagenu. Nitrobuněčný chlorid je ve vysokých koncentracích obsažen v červených krvinkách a žaludeční sliznici. Rovnováha aniontů a kationtů je regulována ledvinami. K reabsorpci chloridu dochází obecně po reabsorpci sodíku.

Farmakokinetické vlastnosti Ringerova roztoku jsou dány farmakokinetickými vlastnostmi jeho složek (chloridu sodného, chloridu draselného a chloridu vápenatého).
Objem a iontové složení extracelulárního a intracelulárního prostoru je následující:
Extracelulární tekutina: přibližně 19 litrů
Natrium (mmol/l) 142
Kalium (mmol/l) 5
Calcium (mmol/l) 2,5
Chloridum (mmol/l) 103

Intracelulární tekutina: přibližně 23 litrů
Natrium (mmol/l) 15
Kalium (mmol/l) 150
Calcium (mmol/l) 1
Chloridum (mmol/l) 1

Faktory ovlivňující přenos draslíku mezi intra- a extracelulární tekutinou, jako např. poruchy acidobazické rovnováhy, mohou narušit poměr plazmatických koncentrací k celkovým tělesným zásobám. Draslík je vylučován zejména ledvinami, vylučuje se v distálních tubulech výměnou za
sodíkové a vodíkové ionty. Ledviny špatně uchovávají draslík a jeho vylučování pokračuje i při jeho závažném nedostatku v organismu. Malé množství draslíku se vylučuje stolicí a malé množství se může vylučovat i potem. Koncentrace vápníku v plazmě je regulována parathormonem, kalcitoninem a vitamínem D. Asi 47% vápníku je obsaženo v plazmě ve fyziologicky aktivní ionizované podobě, asi 6% tvoří komplexy s anionty jako jsou fosfáty a citráty a zbytek je vázán na proteiny, především albumin. Je-li plazmatická koncentrace albuminu zvýšená (např. při dehydrataci) nebo snížená (obvykle při maligních onemocněních), ovlivní to poměr ionizovaného kalcia. A tak se celková plazmatická koncentrace vápníku obvykle řídí plasmatickým albuminem. Nadbytek kalcia je vylučován převážně ledvinami. Neabsorbovaný vápník je vylučován stolicí (včetně vápníku vylučovaného žlučí a pankreatickou šťávou). V menším množství pak potem, kůží, vlasy a nehty. Kalcium prochází placentou a vylučuje se do mateřského mléka.

Natrii chloridum

8,60 g/l

Kalii chloridum

0,30 g/l

Calcii chloridum dihydricum

0,33 g/l


 

Na+              

 K+           

 Ca++      

Cl+

mmol/l   

147

 4

 2,25

 155,5

mEq/l                        

147

 4

 4,5

 155,5


Osmolarita 309 mOsm/l (přibl.)                    pH: 5,0 – 7,5

Ringerův roztok Viaflo je indikován k:

  • obnově ztrát extracelulární tekutiny
  • obnově rovnováhy sodíku, draslíku, vápníku a chloridů
  • léčbě izotonické dehydratace


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.