Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Plasmalyte roztok

Přednášky ze symposia FORTE – Optimalizace tekutinové a objemové terapie

Přednášky se konaly v Ostravě 6.2.2013 v rámci kongresu 15. PG kurz Sepse a MODS.

Přednášky byly zaměřeny na otázky tekutinového deficitu a možností objemových náhrad u kriticky nemocných.

Balancované roztoky a optimalizace tekutinové a objemové terapie
doc. MUDr. Pavel Těšínský
MJIP II. interní klinika UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha 10

Jak používám krystaloidy
Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.
I. interní klinika FN Plzeň

   

 

PLASMALYTE je vyvážený elektrolytový roztok

Výhody přípravku:

 • Fyziologicky vyvážený izotonický krystaloidní roztok s neutrálním pH
 • Napomáhá udržení acidobazické rovnováhy3
 • Nezhoršuje metabolickou acidózu — je dokonce indikován u lehké až středně závažné acidózy3,4
 • Nekomplikuje vyšetřování metabolické acidózy4
 • Koncentrace sodíku a chloridů stejné jako v plazmě
 • Obsahuje draselné a hořečnaté ionty, které mají zásadní význam pro funkci srdečního svalu a intracelulárních enzymů
 • Pufrovací síla díky acetátu/glukonátu
 • Přibližně pH v hodnotě 7,4 a osmolarita 295 mOsml/l
 • Neobsahuje vápník a může být podáván před krevní transfuzí, v jejím průběhu i po ní
 • Obnovuje rovnováhu vody a elektrolytů

Plasmalyte roztok je izotonický roztok elektrolytů. Elektrolytové složky Plasmalyte roztoku jsou navrženy tak, aby odpovídaly jejich koncentracím v plazmě. Farmakologické vlastnosti Plasmalyte roztoku odpovídají vlastnostem jeho složek (vody, sodíku, draslíku, hořčíku, chloridu, acetátu a glukonátu). Hlavním účinkem Plasmalyte roztoku je expanze extracelulárního prostoru zahrnující tkáňový mok a intravaskulární tekutinu. Acetát sodný a glukonát sodný jsou soli produkující bikarbonát a jako takové patří mezi alkalizující látky. Pokud je do Plasmalyte roztoku přidán jiný léčivý přípravek, pak celková farmakodynamika roztoku závisí na povaze použitého léčiva.
Farmakokinetické vlastnosti Plasmalyte roztoku jsou dány vlastnostmi iontů jej tvořících (sodíku, draslíku, hořčíku, chloridu, acetátu a glukonátu). Acetát je metabolizován ve svalové a periferní tkáni na bikarbonát, bez účasti jater. Pokud je do Plasmalyte roztoku přidán jiný léčivý přípravek, pak celková farmakokinetika roztoku závisí na povaze použitého léčiva.

Složení Plasmalyte roztoku:

Natrii chloridum

5,26 g/l            

Kalii chloridum

0,37 g/l

Magnesii chloridum hexahydricum

0,30 g/l

Natrii acetas trihydricus

3,68 g/l

Natrii gluconas

5,02 g/l


 

 Na+

 K+

 Mg++

 Cl-

 CH3COO- (Acetát)

 C6H11O7- (Glukonát)

mmol/l

 140

 5,0

 1,5

 98

 27

 23

mEq/l

 140

 5,0

 3,0

 98

 27

 23


295 mOsm/l (přibližně)                        pH: přibližně 7,4 (6,5 až 8,0)

Plasmalyte roztok je indikován:

 • k náhradě tekutin (např. po popálení, úrazu hlavy, zlomeninách, infekci a peritoneální iritaci)
 • k náhradě tekutin během chirurgických výkonů
 • při hemoragickém šoku a klinických stavech vyžadujících rychlou transfuzi krve (kompatibilita s krví),
 • u mírné až střední metabolické acidózy, a to i v případě poruch laktátového metabolismu

Plasmalyte roztok s glukózou 5%

Plasmalyte roztok s glukózou 5% je hypertonický roztok elektrolytů v 5% glukóze, přibližná osmolarita je 572 mOsm/l. Elektrolytové složky v Plasmalyte roztoku s glukózou 5% jsou navrženy tak, aby odpovídaly jejich koncentracím v plazmě. Farmakologické vlastnosti Plasmalyte roztoku s glukózou 5% odpovídají vlastnostem jeho složek (vody, glukózy, sodíku, draslíku, hořčíku, chloridu, acetátu a glukonátu). Hlavním účinkem Plasmalyte roztoku s glukózou 5% je expanze extracelulárního prostoru zahrnující tkáňový mok a intravaskulární tekutinu a dodávka glukózy jako zdroje energie. Acetát sodný a glukonát sodný jsou soli produkující bikarbonát a jako takové patří mezi alkalizující látky. Glukóza je základním zdrojem energie v buněčném metabolismu .
Pokud je do Plasmalyte roztoku s glukózou 5% přidán jiný léčivý přípravek, pak celková farmakodynamika roztoku závisí na povaze použitého léčiva. Farmakokinetické vlastnosti Plasmalyte roztoku s glukózou 5% jsou dány vlastnostmi iontů a látek jej tvořících (glukózy, sodíku, draslíku, hořčíku, chloridu, acetátu a glukonátu). Acetát je metabolizován ve svalové a periferní tkáni na bikarbonát, bez účasti jater. Dva hlavní mechanizmy metabolizmu glukózy jsou glukoneogeneza (uchovávání energie) a glykogenolýza (uvolnění energie).

Glucosum monohydricum

55,00 g/l             

Natrii chloridum

5,26 g/l

Kalii chloridum

0,37 g/l

Magnesii chloridum hexahydricum

0,30 g/l

Natrii acetas trihydricus

3,68 g/l

Natrii gluconas

5,02 g/l


 

 Na+

 K+

 Mg++

 Cl-

 CH3COO- (Acetát)

 C6H11O7- (Glukonát)

mmol/l

 140

 5,0

 1,5

 98

 27

 23

mEq/l

 140

 5,0

 3,0

 98

 27

 23


Indikace:

 • k náhradě tekutin s dodávkou sacharidů (např. po popálení, úrazu hlavy, zlomeninách, infekci a peritoneální iritaci)
 • k náhradě tekutin během chirurgických výkonů
 • u mírné až střední metabolické acidózy, a to i v případě poruch laktátového metabolismu

Dostupná balení v ČR:

SUKL kód

Objednací kód

Název přípravku

velikost balení v ml 

ks v bal. / pal. 

11670

4E0323

PLASMALYTE ROZTOK

20x500 ml

20 / 1120 

11671

4E0324

PLASMALYTE ROZTOK

10x1000 ml

10 / 560 

11696

4E2584

PLASMALYTE ROZTOK S GLUKOZOU 5% 

10x1000 ml

10 / 560 

11693

4E2583

PLASMALYTE ROZTOK S GLUKOZOU 5% 

20x500 ml

20 / 1120 


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


1 McFarlane C, Lee A. A comparison of Plasmalyte 148 and 0.9% saline for intra-operative
   fluid replacement. Anaesthesia. 1994 Sep; 49: 779-81.
2 Dickson DN, Gregory MA. Compatibility of blood with solutions containing calcium. South
   African Medical Journal. 1980 May 10; 57(19): 785-7.
3 Hadimioglu N, Saadawy I, Saglam T, Ertug Z, Dinckan A. The Effect of Different
   Crystalloid Solutions on Acid-Base Balance and Early Kidney Function After Kidney
   Transplantation. Anesthesia & Analgesia. 2008 Jul; 107: 264-9.
4 Wilkes NJ, Woolf R, Mutch M, Mallett SV, Peachey T, Stephens R, Mythen MG. The
   effects of balanced versus saline-based hetastarch and crystalloid solutions on acid-base
   and electrolyte status and gastric mucosal perfusion in elderly surgical patients.
   Anesthesia & Analgesia. 2001 Oct; 93(4): 811-6.
5 Mythen M, Vercueil A. Fluid Balance. Vox Sanguinis. 2004; 87 (Suppl. 1): S77-S81.
6 Kratz A, Ferraro M, Sluss PM, Lewandrowski KB. Laboratory Reference Values. New
   England Journal of Medicine. 2004; 351: 1548-63.
SPC ke stažení.