Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Oplachové roztoky

CLEAR-FLEX vaky


Proces postupných inovací ve výrobě oplachových i infuzních roztoků započal ve třicátých letech 20. století zavedením prvních komerčně vyráběných infuzních roztoků ve skleněných lahvích. V sedmdesátých letech 20. století firma Baxter představila první poddajný, plastický obal – vak z PVC pro oplachové a infuzní roztoky VIAFLEX s přebalem chránícím sterilitu vaku, jehož koncept se stal postupně světovým standardem pro infuzní terapii.

V devadesátých letech 20. století firma Baxter zavedla na trh nový typ vaku CLEAR-FLEX vyráběný z třívrstvé laminární folie bez použití již vývojem překonaného PVC. Tento materiál byl použit také pro současnou druhou generaci vaků bez PVC s názvem VIAFLO. Tyto vaky využívají třívrstvou laminární folii (vnitřní stěna polyetylén, prostřední vrstva polyamid, vnější vrstva polypropylén)  s přepracovaným designem vaku a novou pevnou spodní částí nesoucí aplikační a injekční porty. VIAFLO vaky jsou nejnovější etapou ve vývoji obalů bez PVC a jejich nabídka ve spektru infuzních roztoků  se stále rozšiřuje.

Glycin 1% + Mannitol 1%

Běžně používaný oplachový roztok při transuretálních resekcích.
Hypotonický roztok - nedifunduje do plasmy, v případě absorpce cévami porušenými během výkonu je eliminován z oběhu osmotickou diurézou způsobenou přítomným mannitolem.
Není vodivý pro elektrický proud, je čirý a průhledný.
Může být použit u diabetických pacientů pro snížení rizika hyperglykémie.
Netoxický a je metabolizován bez obtíží.

Glycin 1,5%

Nemá hemolytickou aktivitu, neničí červené krvinky.
Není vodivý a dovoluje tak použití vybavení využívající oscilující, vysokofrekvenční elektrický proud.
Hypotonický roztok – snižuje se tak možnost difuze do plazmy.
Čirý roztok umožňuje dobrou viditelnost v operačním poli.
Má  bohužel občas vedlejší účinky, tzv. TUR syndrom (dezorientace, hypotenze a v extremních případech i smrt).

NaCl 0,9%

Isotonický roztok vhodný pro např. endoskopické výkony, uretroskopie, kontinuální oplachy po TUR, kde se již nepočítá s použitím elektrického proudu pro vodivost NaCl. Nedifunduje do plasmy.

Mannitol 0,54 % + Sorbitol 2,7%

Nevodivý roztok s nízkou osmolaritou pro snížení difuze do plasmy. Mírně viskózní. Nehrozí nebezpečí TUR syndromu.

Přehled dodávaných oplachových roztoků ve vacích Clear-Flex:

Oplachový roztok

Velikost balení v ml

NaCl 0,9%

3 000 ml

NaCl 0,9%

5 000 ml

Glycin 1,5%

3 000 ml

Glycin 1% + Mannitol 1%

3 000 ml

Glycin 1% + Mannitol 1%

5 000 ml

Mannitol 0,54% + Sorbitol 2,7%

3 000 ml

Mannitol 0,54% + Sorbitol 2,7%

5 000 ml


Pour Bottles

Sterilní roztoky NaCl 0,9% a sterilní voda v zatavených lahvích, o objemu 1000 ml, balené ve folii po 6 ks.

Oplachový roztok

Velikost balení v ml

Sterile Water Pour

1 000 ml

NaCl 0,9% Pour

1 000 ml


 • Sterilně zataveno
 • Víčkem šroubováním odtrnete uzávěr lahve
 • Proud roztoku nestéká při aplikaci po láhvi

VÝHODY PROTI SKLENĚNÝM LÁHVÍM

 • snadné otevření - šroubováním kloboučku na pravou stranu a zpět se sama oddělí vrchní část uzávěru
 • drip proof lip - speciální zakončení hrdla zajistí sterilitu roztoku (výhoda i proti běžným plastovým láhvím)
 • lehké - možnost přenosu většího množství láhví
 • šetří místo - kompaktní tvar láhve a obalu vyžaduje méně skladovacího prostoru
 • bezpečné - nehrozí nebezpečí poranění při rozbití, odpadá úklid
 • jednoduchá a ekonomičtější likvidace - nevyžaduje předchozí separaci láhví a víček, možnost spálení
 • jednoduchá manipulace i s většími objemy
 • zůstává chladnější na dotyk po vyjmutí z ohřívacích nádob