Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Glukóza 5% Viaflo

Glukóza je hlavním zdrojem energie v metabolismu buňky. Glukóza se při parenterální výživě podává jako zdroj sacharidů. Roztok glukózy 5% představuje dodání 200 kcal/l. Tento infuzní roztok glukózy navíc umožňuje dodání vody bez dodání iontů. Glukóza 5% Viaflo je izotonický roztok s osmolaritou přibližně 278 mOsm/l. Farmakodynamika aditiva je dána povahou použitého léčiva.

Glukóza je metabolizována prostřednictvím kyseliny pyrohroznové nebo kyseliny mléčné na oxid uhličitý a vodu, přičemž dochází k uvolnění energie.
Farmakokinetika aditiva je dána povahou použitého léku.

Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 50, 0 g/l
Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg glukózy (ve formě monohydrátu glukózy)
Přibližně 840 kJ/l (nebo 200 kcal/l)

Glukóza 5% Viaflo je indikována k léčbě deplece sacharidů a tekutin.
Glukóza 5% se používá také jako vehikulum nebo rozpouštědlo kompatibilních léčiv pro parenterální podání

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.