Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Glukóza 10% Viaflo

Přípravek Glukóza 10% Viaflo je hypertonický roztok s přibližnou osmolaritou 555 mOsm/l.
Farmakodynamické vlastnosti tohoto roztoku jsou s vlastnostmi glukózy, která je hlavním zdrojem energie buněčného metabolismu. Glukóza se podává jako zdroj karbohydrátů, samotná nebo podle potřeby, při parenterální výživě. 10% roztok glukózy představuje kalorický příjem 400 kcal/l. Infuzní roztok glukózy dále umožňuje dodávání vody bez dodávání iontů.
Po přidání léčiv do přípravku Glukóza 10% Viaflo bude celková farmakodynamika roztoku záviset na povaze použitého léčivého přípravku.

Metabolismus glukózy probíhá dvěma různými cestami: anaerobní a aerobní.
Glukóza je metabolizována prostřednictvím kyseliny pyrohroznové nebo kyseliny mléčné na oxid uhličitý a vodu, přičemž dochází k uvolnění energie.
Po přidání léčiv do přípravku Glukóza 10% Viaflo bude celková farmakokinetika roztoku záviset na povaze použitého léčivého přípravku.
Složení přípravku:

Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 100,00 g/l
Jeden ml roztoku obsahuje 100 mg glukózy (ve formě monohydrátu).

Čirý roztok bez obsahu viditelných částic.
Osmolarita: 555 mOsm/l (přibl.)
pH: 3,5 - 6,5
Kalorická hodnota: 1 680 kJ/l (nebo 400 kcal/l) (přibl.)

Glukóza 10% Viaflo je indikována v následujících situacích:
Zdroj karbohydrátů , samotná nebo podle potřeby, v průběhu parenterální výživy.
Prevence a léčba hypoglykémie.
Rehydratace v případě ztráty vody a stavů dehydratace u pacientů, kteří mají vysokou potřebu sacharidů.
Ředění kompatibilních léčivých přípravků.

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.