Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Viaflo vaky - integrované uzavřené systémy

„Flexibilní“ řešeni pro infuzní terapii
Vak typu Viaflo je vyroben ze tří koextrudovaných polyolefínových vrstev:

1. vnitřní vrstva z polyetylénu (PE)
2. střední vrstva z polyamidu (PA)
3. vnější vrstva z polypropylenu (PP)

Vnitřní polyetylénová vrstva vaku typu Viaflo dovoluje minimální interakci mezi vakem a roztokem a tudíž vysokou kompatibilitu při podávání léčiv (v podminkách vylučování a adsorpce).

Prevence infekcí krevního řečiště

Vzhledem ke skutečnosti, že Viaflo vak  je uzavřený systém, není k jeho správné funkci na rozdíl od otevřených systémů zapotřebí, aby byl zavzdušňován. Tím je zajištěna prevence vniknutí zevních kontaminant, které by některými vzduchovými filtry nemusely být zachyceny.

Přebal

Z hygienických důvodu je Viaflo vak chráněn zvláštním přebalem z polypropylenu a polyamidu.

Vak je sterilizován v tomto přebalu. Přebal je odolný vůči vnějším vlivům, je nepromokavý, průhledný, lehký a snadno otevíratelný.

Proces balení do vnějšího ochranného přebalu je součástí stejné a plně integrované výrobní technologie.

Plně vyprazdnitelný vak

  • Konstantní průtok: usnadněné sledování podávaných léků a zvýšená bezpečnost pacienta
  • Bez potřeby přívodu vzduchu
  • Minimální reziduální objem
  • Po použití je výhodou snadná likvidace

Přidávání aditiv

  • Vysoká biokompatibilita vaku s léčivem
  • Možnost přidávání většího objemu aditiv
  • Minimální reziduální objem


Průměr

 ml

 ml

 ml

 ml

Objem aditiv

 57

 123

 218

 255

Reziduální objem

 1,0

 1,1

 3

 9


Uzavřené systémy snižují četnost katetrových sepsí o 64 %*

*Pouze infekce vyvolané gramnegativními bakteriemi
Studie autorů Rosenthal VD a Maki DG.
American Journal of Infection Control.
Květen 2004; 32(3): 135-41.

Prospektivní multicentrické kontrolované studie v Argentině, Mexiku,
Brazílii a v Itálii prokázaly významný pokles incidence katetrových sepsí a nákladů s nimi souvisejících po záměně otevřených systémů za uzavřené.
(Plně vyprazdnitelné flexibilní vaky s nezavzdušňovanými aplikačními doplňky)

Díky používání uzavřených i.v. infuzních systémů klesl výskyt katetrových sepsí v Brazilii o 55 %5, v Argentině o 64 %*1 a v Mexiku o 81 %6.
Ve studii provedené autory Rosenthal a Maki1 v Agentině klesla úmrtnost nemocných s katetrovou sepsí díky implementaci uzavřených infuzních systémů o 92,8 %.

Společnost Baxter nabízí rozsáhlé portfolio produktů pro aplikaci léčiv – má v nabídce uzavřené systémy přispívající k prevenci nozokomiálních infekcí a výskytu chyb při podáváni léčiv, čímž optimalizuje léčbu i další klinickou péči.2,3,4
Společnost Baxter rovněž průběžně aktualizuje údaje o kompatibilitě a stabilitě léčiv, čímž zákazníkům poskytuje informace napomáhající v klíčových rozhodnutích.


1 Rosenthal VD, Maki DG. Prospective study of the impact of open and closed infusion
   systems on rates of central venous catheter-associated bacteremia. American Journal of
   Infection Control. May 2004; 32(3): 135-41.
2 Franzetti F, Borghi B, Raimondi F, Rosenthal VD. Impact on rates and time to first
   central vascular-associated bloodstream infection when switching from open to closed
   intravenous infusion containers in a hospital setting. Epidemiology and Infection. July
   2009; 137(7): 1041-8.
3 Rosenthal VD, Maki DG, Salomao R, et al. Device associated nosocomial infections in 55
   ICU’s of 8 deve loping countries. Annals of Internal Medicine. October 2006; 145:
   582-91.
4 Gabay M, von Martius K. Comparative evaluation of collapsible versus semi-rigid
   intravenous containers. Technology in Healthcare. December 2008; 16(6): 429-35.
5 Salomao R, Rosenthal VD, Blecher S, Maretti da Silva MA, Vlins M, Hilario da Silva E.
   Probability of developing a central vascular catheter associated bloodstream infection
   when comparing open and closed infusion systems in Brazil. In: Proceedings and
   Abstracts of the 47th Annual Scientifi c Meeting of the Interscience Conference on
   Antimicrobial Agents and Chemotherapy; 2007 September 17-20; Chicago, U.S.A.;
   2007 p. 370.
6 Rangel-Frausto MS, Higuera-Ramirez F, Martinez-Soto J, Rosenthal VD. Should we use
   closed or open infusion containers for prevention of bloodstream infections? Annals of
   Clinical Microbiology and Antimicrobials. 2010; 9:6.

Portfolio infuzních roztoků ve vacích Viaflo

Článek - K prevenci nozokomiálních nákaz z pohledu klinického farmaceuta

Infekce krevního řečiště patří do velké skupiny nemocničních nákaz. Nemocniční nákaza, odborně nozokomiální nákaza (zkr. NN ; řecky nosokomeion = nemocnice, nosos = choroba, komeo = starat se), je přenosné infekční onemocnění vnějšího nebo vnitřního původu, které vzniklo v souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení.

Celý článek od PharmDr. Veroniky Prokešové si přečtěte kliknutím zde.