Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Glukóza 20% Baxter w/v INTRAVENOUS INFUSION B.P. BIEFFE

Farmakodynamické vlastnosti odpovídají vlastnostem glukózy. Glukóza je po infúzi distribuována do celého organismu. Vstupuje do normálního metabolismu a udržuje objem plasmy. Glukóza je metabolizována v játrech.

1000 ml roztoku obsahuje:
Účinné látky:
glucosum monohydricum 220,0 g
(odpovídá glucosum 200,0 g)
Pomocné látky:
aqua pro iniectione ad 1000 ml
celková osmolarita: 1110 mOsm/l

Terapeutické indikace:

  • Dodání energie a parenterální výživa (100 g glukózy odpovídá 400 Kcal).
  • Profylaxe a léčba ketózy a acidózy při hladovění.
  • Roztok dočasně tlumí příznaky zvýšeného intrakraniálního tlaku a hypoglykemického komatu.
  • Vehikulum pro rozpouštění a nitrožilní podávání léčiv kompatibilních s 20% glukózou.


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Způsob hrazení z prostředků veřejného zdravotního pojištění: v ústavní péči není hrazen pojišťovnami smluvnímu zdravotnickému zařízení.


SPC ke stažení.