Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Peritoneální dialýza

Na této stránce:

CAPD APD

Principem peritoneální dialýzy je výměna látek mezi krví a dialyzačním roztokem napuštěným do peritoneální dutiny. Tato výměna látek se uskutečňuje transportem skrz peritoneum.

Peritoneum je bariéra mezi krevním oběhem a roztokem instilovaným do peritoneální dutiny, skládá se ze tří vrstev. Na povrchu tvořená mezoteliálními buňkami, pod ní je vmezeřená tkáň intersticium a endotel a bazální membrána tvoří třetí vrstvu peritonea. Tyto tři komponenty jsou funkčně komplexně propojeny. K funkci patří přestup molekul skrz peritoneum, aktivní tvorba určitých látek, obranyschopnost uvnitř peritoneální dutiny a schopnost regenerace.

V současnosti se všeobecně přijímá tzv.třípórová teorie peritoneálního transportu. Nejmenší póry, lokalizované v endotelu, propouštějí jen vodu (akvaporiny). O něco větší póry jsou mezi buňkami a propouštějí vodu a malé molekuly. Největší póry jsou nejméně časté, propouštějí molekuly o větší hmotnosti.

Transport vody a látek skrz peritoneum při peritoneální dialýze může být oboustranný a děje se difuzí a konvekcí.

Difuzí se odstraňují především malé a střední molekuly (ionty, urea, kreatinin a další). Látky procházejí polopropustnou membránou, kterou představuje peritoneum, po koncentračním spádu. Rychlost difuze elektroneutrálních částic při PD závisí na koncentračním gradientu, velikosti molekuly a velikosti peritoneální membrány.

Konvekceje obecně vyvolána osmotickými silami. Tímto mechanismem se odstraňuje zejména voda (ultrafiltrace). Peritoneální dialyzační roztok tedy musí vždy obsahovat osmoticky aktivní látku.

Obvykle se do peritoneálního dialyzačního roztoku přidává glukóza, a to v koncentraci: 1,36, 2,27 a 3,86%. V současné době existují i roztoky s jiným osmotickým agens (např. polymer glukózy či roztok s aminokyselinami).

Dva typy peritoneální dialýzy:

1.CAPD (kontinuální, ambulantní peritoneální dialýza)
Provádí si pacient sám 3-4x za den a každá výměna roztoku mu zabere cca 30 min. CAPD se může provádět doma, v zaměstnání, ve škole, na dovolené či na návštěvě u přátel. Na kontrolu k lékaři docházejí pacienti jednou za 4-6 týdnů.
CAPD
2.APD (automatizovaná peritoneální dialýza)
Pracuje na stejném principu jako CAPD, ale k dialýze využívá přístroj, tzv. cycler. K přístroji se pacient napojí večer a dialýza probíhá v době, kdy spí. Celý den nemusí provádět ruční výměny. Na kontrolu do střediska docházejí stejně často jako u CAPD.
APD

 

PERITONEÁLNÍ DIALYZAČNÍ ROZTOKY

DIANEAL PD4 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml, DIANEAL PD4 Glucose 2,27%
w/v / 22,7 mg/ml,
DIANEAL PD4 Glucose 3,86% w/v / 38,6 mg/ml, SPC ke stažení.

PHYSIONEAL  40 Glucose 1,36% w/v / 13,6 mg/ml, PHYSIONEAL  40 Glucose 2,27% w/v 22,7 mg/ml, PHYSIONEAL  40 Glucose 3,86% w/v / 38,6 mg/ml, SPC ke stažení.

EXTRANEAL  SPC ke stažení.

NUTRINEAL  with  1,1% aminoacids, SPC ke stažení.

Výdej přípravků je vázán na lékařský předpis.