Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Hemodialýza

hemodialýza zkr. HD – léčebná metoda nahrazující základní funkci ledvin – očišťování krve od zplodin látkové přeměny metabolismu, a tvořící podstatu tzv. „umělé ledviny“. Princip je založen na dialýze – prostupu látek polopropustnou membránou z jedné tekutiny zde z krve do druhé -  dialyzačního roztoku po koncentračním spádu difuze. Vlastnosti membrány a dialyzačního roztoku ovlivňují přestup různých látek, jak to vyžaduje konkrétní zdravotní stav pacienta. Současně se odstraní z těla přebytečná voda, kterou nemocný nemůže vyloučit.

Krev se odvádí z těla pacienta do dialyzačního přístroje, kde probíhá její „čištění“. Tento přestup odpadních látek a přebytečné vody z krve probíhá v dialyzátoru na principu difuze a konvekce. Vyčištěná krev se vrací zpět do pacienta. K tomu, aby mohla HD probíhat adekvátně, je nutné založit kvalitní cévní přístup. U chronicky dialyzovaných se zakládá obvykle na horní končetině tzv. arteriovenózní shunt - cévní spojka, která slouží k potřebě mimotělního oběhu. Dialyzuje se většinou 3x týdně 4-5 hodin, ale záleží na konkrétní potřebě. HD se též používá u některých otrav intoxikací k odstranění jedu či předávkovaného léku z krve ledvinami filtrace, v takovém případě se zavádí dočasný cévní přístup za pomocí kanylace velkých žil.

Ke komplikacím HD patří disekvilibrační syndrom, kardiovaskulární nestabilita hypotenze, arytmie, krvácivé či trombotické příhody, horečka aj. Z dlouhodobých komplikací jde zejm. o onemocnění kardiovaskulárního systému, infekce, hematologické, nervové, kostní komplikace a další. Je dnes základní metodou léčby těžké renální insuficience, ať už akutní, kde může být použita na přechodnou dobu, nebo chronické, kde je nutná pravidelná HD po zbytek života, resp. do event. transplantace ledviny.