Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Produkty

Tisseel a Tisseel lyo

     Co je přípravek TISSEEL

 • Přípravek TISSEEL je dvousložkové tkáňové lepidlo, které se skládá ze dvou roztoků, roztoku lepicího proteinu a roztoku thrombinu. Přípravek TISSEEL obsahuje fibrinogen a thrombin. To jsou dvě krevní bílkoviny, které jsou důležité pro krevní srážlivost. Když se tyto proteiny během podání smísí, vytvoří v místě aplikace sraženinu.
  Sraženina vznikající působením přípravku TISSEEL je velmi podobná přirozené krevní sraženině. Vstřebává se stejně jako endogenní (tělu vlastní) sraženina a nezanechává žádné zbytky. Aby se prodloužila trvanlivost sraženiny a předešlo se jejímu předčasnému rozpuštění, přidává se do přípravku syntetický protein (syntetický aprotinin).

  K čemu se přípravek TISSEEL používá
 • Přípravek TISSEEL se používá jako podpůrná léčba tam, kde jsou standardní chirurgické metody nedostatečné: k podpoře zástavy krvácení jako tkáňové lepidlo ke zlepšení hojení ran nebo podpoře sutur (stehů) v cévní chirurgii a v oblasti žaludku a střev k lepení tkání, např. ke spojování kožních štěpů
  Přípravek TISSEEL je účinný i u pacientů, kteří jsou léčeni heparinem – přípravkem působícím proti srážení krve.

    


Proklik SPC Tissel a Tisseel lyo

ARTISS

 

 •  

 

 • Přípravek ARTISS je dvousložkové tkáňové lepidlo obsahující dva z proteinů (bílkovin), které tvoří krevní sraženinu. Tyto proteiny se nazývají fibrinogen a thrombin. Když se tyto proteiny při aplikaci smísí, vytvoří sraženinu v místě, kde je chirurg aplikuje.
 • Přípravek ARTISS je tkáňové lepidlo. Přípravek ARTISS se používá k lepení měkkých tkání v plastické, rekonstrukční a popáleninové chirurgii. Přípravek ARTISS může být například použit k lepení kožních štěpů na popáleninové rány nebo k lepení kůže k podkladové tkáni v plastické chirurgii. Přípravkem ARTISS může být také lepena umělá kůže na rány.
  - Sraženina vznikající působením přípravku ARTISS je velmi podobná přirozené krevní sraženině. To znamená, že se přirozeně rozpouští a nezanechává žádné zbytky. Nicméně aby se prodloužila trvanlivost sraženiny a předešlo se jejímu předčasnému rozpuštění, přidává se do přípravku aprotinin (protein, který zpomaluje rozpouštění sraženiny).


 


SPC ke stažení.

FLOSEAL

 

 

 

 • Přípravek FLOSEAL je kombinací komponent želatinové matrice a trombinové složky.
 • Přípravek FLOSEAL je určen k chirurgickým procedurám jako doplněk hemostázy v případech, kdy je kontrola krvácení (v rozsahu od prosakování až po aktivní krvácení) podvázáním nebo jinými konvenčními postupy neefektivní nebo ji nelze provést.

 

HEMOPATCH
 • Těsnicí hemostat HEMOPATCH  je tvořený měkkou, tenkou, pružnou a ohebnou podložkou z kolagenu získanou z hovězí dermis a potaženou NHS-PEG (pentaerytritol polyetylén glykol étertetra-sukcinimidyl glutarát).
 • Produkt HEMOPATCH je jako hemostatický prostředek a chirurgické lepidlo určen k postupům, kde je kontrola krvácení nebo úniku jiných tělesných tekutin či vzduchu konvenčními chirurgickými technikami neefektivní, nebo ji nelze provést. Produkt HEMOPATCH lze použít k uzavření defektů tvrdé pleny mozkové po traumatickém poranění, excizi, retrakci nebo jejím smrštění.
 • Vrstva NHS-PEG při kontaktu s krví nebo jinými tělesnými tekutinami vytváří hydrogel, který zlepšuje adhezivní vlastnosti tkáně a utěsňuje povrch tkáně.
 • Kolagen při kontaktu s krví vyvolává agregaci trombocytů.


Více informací viz.: www.hemopatch.com

COSEAL

 • Chirurgické lepidlo Coseal (Coseal) je syntetický hydrogel navržený tak, aby působil jako lepidlo kolem sešitého místa při kardiovaskulární a hrudní chirurgii a u pacientů podstupujících srdeční nebo abdomino-pelvickou operaci k zamezení nebo snížení incidence, závažnosti a rozsahu tvorby pooperační adheze. Coseal se skládá ze dvou syntetických polyetylénglykolů (PEG), zředěného roztoku chlorovodíku a roztoku fosforečnanu sodného/uhličitanu sodného.
 • Coseal je indikován k:
  - lepení linie sutur podél arteriálních a venózních rekonstrukcí.
  - zpevnění linie sutur a svorek při resekcích plic.
  - u pacientů podstupujících srdeční operaci k zamezení nebo snížení incidence, závažnosti a rozsahu tvorby pooperační adheze.
  - u pacientů podstupujících laparotomii nebo laparoskopickou abdomino-pelvickou operaci jako doplněk k správné chirurgické technice určené ke snížení incidence, závažnosti a rozsahu tvorby   pooperační adheze.

TISSUDURA

 

 

 

 • Kolagenová biomatrice pro regeneraci tvrdé pleny mozkové.
 • Kolagenová vlákna z koňské tkáně ve výrobku TISSUDURA slouží jako matrice podporující obnovu tkáně. TISSUDURA tedy působí jako biomatrice při náhradě či regeneraci.
 • Výrobek TISSUDURA lze používat společně s fibrinovým lepidlem.

 

 

 

 

 

Podrobnější informace získáte v návodech na použití.

ADEPT

 

 

 

 

 • ADEPTR je jednorázová, sterilní, čirá, bezbarvá až světle žluta tekutina určena pro intraperitoneální použiti, obsahující icodextrin v koncentraci 4% hmotnosti na objem v elektrolytovém roztoku.
 • ADEPT je určen pro intraperitoneální aplikaci za účelem redukce srůstů po operacích břicha a používá se jako irigační roztok během takových operací.

Podrobnější informace získáte v návodech na použití.