Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Anestézie a intenzivní medicína

Baxter je jedinou společností nabízející všechny tři nejpoužívanější moderní inhalační anestetika určená pro celkovou anestezii.

Nabízené produkty jsou

Aerrane,  100 ml, Isoflurane - Tekutina k přípravě inhalace parou.
Aerrane,  250 ml, isoflurane – Tekutina k přípravě inhalace parou. SPC ke stažení. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis a  je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Suprane,  240 ml, Desflurane – Tekutina k přípravě inhalace parou. SPC ke stažení. Výdej léčivého přípravku na lékařský předpis. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebyla dosud stanovena.

Sevoflurane Baxter 100%, 250 ml, Sevoflurane  - Tekutina k přípravě inhalace parou. SPC ke stažení. Výdej léčivého přípravku na lékařský předpis. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění nebyla dosud stanovena.