Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Novinky pro odborníky

Pozvánky Akce

Vloženo dne: 24.3.2016

Pozvánka na seminář "Peritoneální dialýza u dětí"
Společnost BAXTER CZECH spol s.r.o. ve spolupráci s MUDr. Karlem Vondrákem si vás dovolujeme pozvat na jednodenní seminář ve středu 13. dubna 2016 od 9:00 - 15:00 bližší informace naleznete v pozvánce.

Pozvánka na "Pracovní deň peritoneálnej dialýzy na Slovensku"
Společnost BAXTER CZECH spol s.r.o. ve spolupráci II. interní kliniky SZU - FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica si vás dovoluje pozvat na tuto společenskou akci.

 

Kongres ESPEN 2015 – co může jeden člověk stihnout na světovém kongresu

Vloženo dne: 14.10.2015

Od 4. do 8. září 2015 hostil Lisabon výroční kongres Evropské společnosti pro enterální a parenterální výživu. Nejvýznamnější událost v oboru klinické výživy v Evropě a možná na celém světě přilákala přes 3000 delegátů z celého světa, mezi nimi přes 60 odborníků z České republiky Letošní heslo konference bylo„Zdravý život díky nutrici“. Výživa je jedním z nejvíce nedoceněných klinických oborů, přestože významně zasahuje do průběhu stonání v oborech interních i chirurgických, a v mnoha případech je se stavem výživy přímo svázán osud nemocného.

Report z tohoto zajímavého kongresu si můžete přečíst zde.

nutritionDay 2015

Vloženo dne: 5.10.2015

nutritionDay je mezinárodní projekt zaměřený na sledování, zhodnocení a zlepšování stavu výživy pacientů a klientů. Tohoto jednodenního auditu se každoročně v listopadu účastní zdravotnická zařízení z různých zemí světa. nutritionDay je organizován v souladu s usnesením Rady Evropy 2003 o potravinách a nemocniční nutriční péči. Umožňuje srovnávání stavu výživy jak na evropské úrovni, tak se srovnatelnými institucemi jinde ve světě. Koordinační centrum sídlí ve Vídni.

Oficiální stránka akce nutritionDay 2015 nutritionDay 2015

Pozvání zdravotnických pracovišť k účasti na nutritionDay 2015

Postup registrace pracoviště a objednání kódů pro oddělení

 

 

Colours of Sepsis 2015 : výživa v hledáčku intenzivistů (Zdravotnické noviny , 9.2.2015)

Vloženo dne: 10.2.2015

Baxter se již tradičně zúčastnil letošních kongresu Colours of Sepsis v Ostravě v posledním lednovém týdnu. Kongres s rekordní účasti odborníků tentokrát věnoval hodně prostoru problematice nutriční podpory kriticky nemocných.

Ve spolupráci se společností Nutricia pořádal Baxter 28. ledna satelitní sympozium „Výživa kriticky nemocných na JIP“. Dr. van Zanten z Amsterdamu (mj. spoluautor diskutované studie METAPLUS) se věnoval mýtům opřádajícím časnou enterální výživu. Dr. Peter Weijs (Amsterdam) pak na recentních výsledcích ilustroval vliv ztráty proteinů na průběh stonání kriticky nemocných. Přes přetrvávající kontroverze o optimální dávce se zdá, že dosažení pozitivní dusíkové bilance při neagresivním přísunu energie zlepšuje průběh nemoci i mortalitu. Prof. Luboš Sobotka (Hradec Králové) krátce shrnul situaci v nutrici na JIP u nás a upozornil na pozitivní synergii dostatečného příjmu bílkovin a rehabilitace na prognózu nemocných.

Zprávu ze sympozia v plném znění naleznete v pdf.

Sdělení zákazníkům k probíhajícím organizačním změnám ve společnosti

Vloženo dne: 14.1.2015

Baxter International Inc. prochází organizačními změnami. V průběhu roku 2015 se Baxter International Inc. celosvětově rozdělí na dvě samostatné společnosti. Důvodem reorganizace je snaha úspěšně a cíleně čelit rychlému vývoji v jednotlivých oblastech zdravotnického prostředí. Cílem změn je posílení významné pozice, dosažení dalšího dynamického růstu a zejména zajištění vysoce kvalitní podpory pacientům jak v oblasti medicínských produktů, tak v oblasti inovativních biotechnologií.

V České republice předpokládáme rozdělení stávající společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. na dvě nové společnosti na začátku roku 2016.

Společnost BAXTER CZECH, spol. s r.o. bude nadále zajišťovat v nemocnicích a na dialyzačních střediscích medicínské produkty a zdravotnické prostředky určenék léčbě pacientů vterminálních stádiích onemocnění ledvin, k anestezii, biochirurgii a dále k přípravě apodávání parenterální výživy,život zachraňujících léčiv, intravenózních roztoků a s tím spojených systémů a přístrojů.

Společnost Baxalta Czech, spol. s r. o. bude nadále zastupovat krevní deriváty pro oblast hemofilie a imunologie a nově také onkologická léčiva a biosimilars, které budou na trh postupně uváděny v následujících letech.

Těšíme se, že i nadále budeme našim zákazníkům nejen v České republice poskytovat prvotřídní produkty a servis ve shodě s naším posláním: “Pomáháme zachraňovat a zlepšovat lidské životy“.

PD WORKSHOP v IKEMu

Vloženo dne: 10.11.2014

Klinika nefrologie IKEM ve spolupráci s 1. LF UK a společností Baxter Czech spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na PD WORKSHOP konaný ve dnech 27.–28. listopadu 2014 v IKEMu.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kredity.

Pozvánku is můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím sem.

Pozvánka na kongres ČSAKI Ostrava

Vloženo dne: 6.10.2014

Společnost BAXTER CZECH spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na obědové sympozium na téma: Snížení zátěže imunoglobulinové léčby pro pacienty s primární imunodeficiencí, 16.10.2014 v Ostravě.

Pozvánku is můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím sem.

Pozvánky na aktuální semináře

Vloženo dne: 3.10.2014

Společnost BAXTER CZECH spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat
na praktické semináře na téma:

  • „Automatizovaná peritoneální dialýza (APD)“

 Termíny

Místo konání 

 Příloha

 10. - 11. 10. 2014  hotel Abácie,
 Valašské Meziříčí
 Pozvánka
 16. - 17. 10. 2014  hotel U Kata,
 Kutná Hora
 Pozvánka
 24. - 25. 10. 2014  hotel Jezerka,
 Seč - Ústupky
 Pozvánka

 

  • Peritoneální katétr „Achillova pata peritoneální dialýzy“

 Termín

Místo konání 

Příloha 

 7. 11. 2014  Kongresový sál
 IKEM Praha
 Pozvánka

Jednodenní seminář „Predialyzační edukace pacienta a komunikace s nemocným“ a „Praktické dovednosti PD sestry“

Vloženo dne: 28.4.2014

Program jednodenního semináře „Predialyzační edukace pacienta a komunikace s nemocným“ „Praktické dovednosti PD sestry“, který se koná 13.5.2014, si můžete prohlédnout ve formátu PDF kliknutím sem.

Certifikovaný kurz „Jak udržet u pacienta funkční PD“

Vloženo dne: 28.4.2014

Společnost BAXTER CZECH spol.s r.o. ve spolupráci s ČLK si Vás dovoluje pozvat na certifikovaný kurz „Jak udržet u pacienta funkční PD“, který se koná v úterý 6. května v Brně.

Pozvánku s podrobnými infrormacemi si můžete prohlédnout ve formátu PDF kliknutím sem.

PD - pro pacienty, kteří jsou samostatní, pro lékaře, kteří si věří

Vloženo dne: 10.4.2014

V ČR je přibližně 10 500 lidí s chronickým selháním ledviny - zhruba 6300 je léčeno dialyzačními metodami. „Avšak u méně než 10 procent z nich je využívána peritoneální dialýza a počty pacientů indikovaných k této metodě se v poslední době nedaří zvyšovat," říká prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Kliniky nefrologie IKEM, Praha, který spolu s MUDr. Alenou Paříkovou, Ph.D., vedoucí lékařkou dialyzačního oddělení, poskytl ZN rozhovor. V polovině ledna se na jejich pracovišti uskutečnil workshop věnovaný edukaci lékařů v problematice peritoneální dialýzy (PD), pořádaný ve spolupráci s 1. LF UK a poslečností Baxter Czech.

Článek z PD Workshopu si můžete prohlédnout ve formátu PDF kliknutím sem.

Zveme Vás na cyklus seminářů Neuroinfekce, očkování a právní problematika v ordinaci praktického lékaře

Vloženo dne: 25.2.2014

SCP k přípravkům FSME-IMMUN 0,5ml BAXTER a FSME-IMMUN 0,25ml BAXTER naleznete na www.baxter-vpois.cz

Pozvánku is můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím sem.

EuroPD – poster

Vloženo dne: 20.10.2013

EuroPD – poster si můžete prohlédnout ve formátu PDF kliknutím sem.

European Haemophilia Consortium 2013 Annual Conference

Vloženo dne: 10.9.2013

Přinášíme program EHC konference konané v rumunské Bukurešti 4. - 6. října 2013. Kompletní program si můžete prohlédnout ve formátu PDF kliknutím sem.

Společnost Baxter získala rozhodnutí o registraci přípravku HyQvia 100 mg/ml v Evropské unii

Vloženo dne: 16.7.2013

BRUSEL, BELGIE, 21. května, 2013 – Společnosti Baxter International Inc. a Halozyme Therapeutics, Inc. dnes oznámily, že Evropská komise udělila společnosti Baxter rozhodnutí o registraci ve všech členských státech Evropské unie (EU) týkající se přípravku HyQvia 100 mg/ml – infuzní roztok k subkutánnímu podání jako substituční terapie u dospělých pacientů s primární a sekundární imunodeficiencí.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst kliknutím zde.

Video - přednášky ze symposia FORTE

Vloženo dne: 25.6.2013

Videa z přednášek ze symposia FORTE – Optimalizace tekutinové a objemové terapie. Sympozium se konalo v Ostravě 6.2.2013 v rámci kongresu 15. PG kurz Sepse a MODS.

Přednášky byly zaměřeny na otázky tekutinového deficitu a možností objemových náhrad u kriticky nemocných.

   

 

Videa si můžete prohlédnout také na stránce Plasmalyte roztok.

Nutriční akademie - zpráva ze sympozia v Praze

Vloženo dne: 7.6.2013

Po dlouhých a pečlivých přípravách proběhlo ve středu 29.5.2013 v krásných historických prostorách Malostranského paláce sympozium Nutriční akademie určené pro lékaře a lékárníky zabývající se mezioborovou problematikou klinické výživy. Přednášky byly certifikovány Českou lékařskou společností pro zúčastněných 60 lékařů a Českou lékárnickou komorou pro nemocniční lékárníky, kterých se zúčastnilo 22.

Celý článek si můžete přečíst ve formátu PDF kliknutím zde.

Czech PD Day 2013 - Program

Každý druhý rok se v České republice koná významná akce v oboru
nefrologie věnovaná peritoneální dialýze (PD), tzv. Czech PD Day. Letos
se uskuteční už 8. ročník. Oficiální název 8. sympozium o peritoneální
dialýze pracovišť Čech a Moravy v sobě skrývá den plně nabitý aktuálními
trendy v léčbě pomocí PD a vystoupí tu jak naši přední odborníci,
tak i experti ze zahraničí. Akce se uskuteční pod záštitou společnosti
Baxter Czech, FN a LF Plzeň, IKEM a VFN Praha. Odborný program sestavila
prof. Opatrná z FN Plzeň.

Ze zahraničních hostů se můžeme těšit například na přednášky profesora
Petera Rutherforda ze Švýcarska, prof. Adriana Covica z Rumunska
či profesora Roberta Pecoit-Filha z Brazílie, ale své příspěvky přednesou
i slovenští kolegové. Dopolední program je společný pro lékaře a sestry,
odpolední již bude rozdělený a praktičtěji orientovaný.

Akce se bude konat 27. března 2013 v hotelu Diplomat Praha.
Program startuje v 9,30, registrace v 8,30.

Peritoneální dialýza je léčebnou metodou, která u nás zaznamenala
rozvoj v 90. letech minulého století. Je to velmi dynamická oblast, v níž
každým rokem přibývá mnoho nových poznatků, které musejí lékaři sledovat,
aby je mohli následně promítnout do péče o pacienty.

Bližší informace o sympoziu naleznete na webových stránkách www.domaci-dialyza.cz a www.pdday2013.cz. Na posledně jmenované je možno také se na akci zaregistrovat. Vzhledem k tomu, že má sympozium akreditaci u ČLK a ČAS, účastníci z řad lékařů i sester získávají za účast na něm kredity.

Program PD Day ke stažení v PDF

Olimel kalkulátor

4. března jsme pro ČR spustili provoz kalkulátoru OLIMEL na stránkách:
www.baxternutrition.com/EMEA

Pro lékaře byla vyvynuta tato integrovaná, uživatelsky přátelská on-line platforma pro nutriční podporu pacientů především na parenterální výživě.

Aplikace pomáhá ve výpočtu screeningu (tj. zhodnocení v jakém je stavu a zda pacient potřebuje nutriční podporu) a adekvátní nutriční podpory, což jsou dvě nejdůležitější akce pro odvrácení malnutrice a jejích negativních medicínsko-ekonomických konsekvencí.

  • Pomáhá při stanovení energetických a proteinových potřeb
  • Umožňuje navrhnout nutriční podporu sestavenou s běžného příjmu potravin, enterální výživy a parenterální výživy
  • Nabízí praktického průvodce použití 3komorových vaků Olimel
  • Poskytuje přístup k oborovým standardům, jakými jsou například screening  a  guidelines
  • Prostřednictvím jednoduchých kroků vytváří kompletní „nutriční léčebný plán“, včetně možnosti tisku a uložení

PD workshop v IKEM

Klinika nefrologie IKEM připravila ve spolupráci s 1. LF UK a společností Baxter Czech dvoudenní workshop na téma peritoneální dialýza (PD). Jednalo se o druhý ročník praktického workshopu, kde se mohli nefrologové dozvědět informace týkající se nastavení léčby či hodnocení adekvátnosti PD, ale třeba také navštívit PD ambulanci a dialýzu v IKEM.

Na více informací jsme se zeptali prof. MUDr. Ondřeje Viklického, CSc., přednosty Kliniky nefrologie Transplancentra IKEM a primářky MUDr. Aleny Paříkové, PhD, která se dlouhodobě problematice peritoneální dialýzy věnuje.

 

1. Letos jste uspořádali druhý ročník tohoto praktického semináře. Je zájem o získávání informací o PD mezi lékaři velký?
Ondřej Viklický (dále jen OV): Určitě, i když vždy by mohlo být více lékařů, kteří se zajímají o nové metody pro své pacienty. A zvlášť to platí u peritoneální dialýzy. Jejich podíl v dialyzačních metodách bychom měli významně zvýšit. Tento postup má totiž oproti hemodialýze pro pacienta celou řadu výhod, a přesto se v České republice používá minoritně, asi jen u 10 % dialyzovaných, což je mnohem méně než jinde v Evropě. Navíc pacienti na peritoneální dialýze se transplantace dožívají v lepším celkovém stavu. Na tom se ale podílí i fakt, že jde o mladší pacienty, kteří jsou celkově v lepší kondici.

2. Hodláte na základě těchto dvou uskutečněných workshopů vytvořit „tradici“ a začít pravidelně takovéto semináře pořádat?
OV: Myslím, že by to nebyla jen „hezká tradice“, ale především přínos pro českou nefrologii. Každou novou aktivitu, která rozšíří povědomí ať už o dialyzačních metodách nebo transplantacích mezi lékařskou, ale i nelékařskou obcí, bychom měli podporovat. Jen neustále se vzdělávající zdravotníci mohou zlepšit péči o nemocné. To neplatí jen ve velkých centrech se stovkami pacientů, ale především v menších ordinacích na periferii.

3. Na semináři přednáší kapacity v oboru. Co nejvíce lékaři oceňovali po prvním ročníku?
Alena Paříková (dále jen AP): Workshop je zaměřen na praxi. I přednášky jsou zaměřeny praktickým směrem. Teorie je v nich vykládána s úmyslem jejího využití pro hodnocení účinnosti a kvality léčby. Nejkladněji byla hodnocena část kazuistická, kdy byl lékařům podán návod na hodnocení účinnosti dialyzační léčby. Dosažení správné účinnosti dialýzy je jedním ze základních předpokladů dobré léčby, nicméně co se týče peritoneální dialýzy, v běžné praxi je to oblast, kde se dělá nejvíce chyb a lékaři mají největší problémy s hodnocením a s možnostmi zvýšení účinnosti.

4. Objevily se na semináři nové informace či trendy v PD? Mohla byste alespoň to nejvíce zajímavé zmínit?
AP: Ve všech tématech jsou zmiňována aktuální doporučení mezinárodní společnosti pro peritoneální dialýzu. Asi nejzajímavější je nový pohled na porovnání kontinuální ambulantní a automatizované peritoneální dialýzy.

5. Seminář byl uspořádán pro 10 lékařů, jedná se tedy o interaktivní seminář, kde je prostor pro diskuzi i vyzkoušení praktických věcí. Jak seminář v tomto ohledu probíhal?
OV: Doba se mění, lidé už nechtějí jen sedět celý den v posluchárně a pasivně přijímat informace.  A myslím, že to je dobře. Proto je u nás samozřejmostí, že na semináři prezentujeme kazuistiky, diskutujeme s účastníky. Prakticky to tedy vypadalo tak, že jsme lékaře seznámili v rámci přednášek s peritoneální dialýzou, vysvětlili klady i zápory u různých typů pacientů, na kazuistikách ukázali možné komplikace při nesprávných postupech a zároveň jsme na oba dny připravili praktickou část. Zájemci si tak mohli zkusit například PET testy nebo provést výměnu PD přímo na Oddělení dialýzy IKEM.

6. V čem spatřujete hlavní přínos takovéhoto vysoce individualizovaného semináře pro lékaře?
OV: Víte, pacient se selháním ledvin je v první fázi šokován, že má tak závažné onemocnění a že potřebuje dialýzu. V té době je na nás zdravotnících, abychom mu vysvětlili, jaké terapeutické možnosti mu můžeme nabídnout. Výběr dialyzační metody je zásadní a nemocný by měl mít všechny informace, aby se mohl správně rozhodnout, protože pro sedmdesát procent nemocných je vhodná jak hemodialýza, tak peritoneální dialýza. A zde vidíme zásadní roli vysoce kvalifikovaného a vzdělaného lékaře, který dokáže pacientům podat všechny informace srozumitelně a pomoci mu a jeho rodině se rozhodnout, kterou z metod si vybrat. A vrátíme-li se opět k první odpovědi - pokud se v Česku peritoneální dialýza provádí jen u 10 % pacientů a pokud chceme tyto řady rozšířit, musíme vytvářet platformy, kde se lékaři, kteří se zajímají o tuto metodu, mohou sejít, mohou se více dozvědět o nových možnostech a velmi intenzivně diskutovat o všech aspektech této léčby. Neříkám, že čím menší skupina, tím lepší, ale sami jsme si ověřili, že cca 10 lékařů je tak akorát, aby seminář, včetně jeho praktických ukázek, měl hlubší smysl.

7. S čím se podle Vás nejvíce potýkají čeští lékaři při zahajování PD u nových pacientů?
AP: Základním principem peritoneální dialýzy je, kromě dosažení optimální účinnosti, nastavení dialyzačního režimu tak, aby pacientům vyhovoval a co nejméně ovlivňoval kvalitu jejich života. U některých pacientů není současné splnění těchto dvou premis úplně jednoduché. Pokud lékař nemá dostatečnou erudici, je peritoneální dialýza u takových pacientů ukončena a pacient hemodialyzován.

8. V ČR je okolo 550 pacientů na PD. Předpokládáte, že se bude jejich počet zvyšovat, že pacienti začnou využívat výhod, které PD přináší? 
OV: V to doufám. Čím více se bude o PD mluvit, tím více se o ní začnou pacienti zajímat a najdou pro sebe třeba způsob léčby, který jim bude více vyhovovat. Vždyť kromě jiného je její nespornou výhodou to, že pacient může být léčen doma. Navíc peritoneální dialýza se používá jako tzv. most k transplantaci ledviny. Nemocní tak operací, při které získají nový orgán, podstupují v mnohem lepší kondici než pacienti po hemodialýze. A mohou se dříve vrátit do plnohodnotného života.

9. Tento seminář měl dvakrát totožné téma. Dovedete si přestavit, že se téma změní, případně agenda rozšíří. Jakým směrem by to podle Vás mělo být?
AP: Hlavním cílem semináře je nastínit lékařům úskalí, se kterými se mohou během léčby svých pacientů setkat, a ukázat jim možnosti řešení těchto komplikací. Samozřejmě abychom mohli řešit komplikované situace, musíme znát základní principy. Peritoneální dialýza je velmi úzký obor. V obecné nefrologii je jí věnována malá část, zahraniční učebnice peritoneální dialýzy jsou naopak velmi rozsáhlé a bez výkladu obtížně pochopitelné. My se snažíme pochopitelným způsobem podat současně dostupné informace, abychom pomohli lékařům v praktickém životě a zároveň aby oni byli na základě námi podaných informací schopni lépe se orientovat ve specializované literatuře. Neplánujeme tudíž změnu témat, spíše aktualizaci informací.

10. IKEM patří mezi pracoviště, která ve svých představují ve svých oborech absolutní špičku, takže je jasné, že můžou předávat své vědomosti dál a pořádat semináře jako je tento o PD. Jsou i jiná pracoviště, kde se takovéto specializované semináře konají?
AP: V rámci postgraduálního vzdělávání jsou programy týkající se peritoneální dialýzy uskutečňovány na různých pracovištích. Naším cílem bylo umožnit setkání nefrologů zabývajících se peritoneální dialýzou se zkušenými odborníky tohoto oboru a díky nízkému počtu účastníků vytvořit prostředí živé diskuse, kdy se člověk nebojí zeptat se na praktické otázky. Účastníci by měli odjíždět z workshopu s pocitem, že otázky, o kterých dříve přemýšleli, jim byly zodpovězeny.