Novinky pro veřejnost

Informace o situaci v závodu Baxter Přerov

Vloženo dne 15.5.2017

Veškeré informace související s vývojem ve výrobním závodě Gambro Czech Republic s.r.o. v Přerově Vám podá ve všedních dnech v době 8:00 – 20:00h mediální zástupce pan Roman Pavlík.

Kontakt:

Roman Pavlík
Mediální zástupce
Tel.: +420 777 79 18 78
E-mail: pavlik@fleishman.com

Pozvanka na BAXTER APD workshop_Rytirsko 2016

Vloženo dne: 24.03.2016

Společnost BAXTER CZECH spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat
na praktický seminář na téma
"Automatizovaná dialýza (APD)" ve dnech 26. - 27.5.2016
Bližší informace naleznete v pozvánce.

Baxter podporuje světovou kampaň - World Primary Immunodeficiency Week - WPIW

Vloženo dne: 1.6.2015

Společnost BAXTER podporuje světovou kampaň World Primary Immunodeficiency Week - WPIW (Světový týden primární imunodeficience) od jejího vzniku. WPIW je příležitost jak informovat širokou veřejnost, školy, rodiny i politiky o problematice primárních imunodeficiencí (PID). Zaměřuje se na problematiku lepšího testování, správné diagnostiky a kvalitní léčby. Vše pod heslem: TEST. DIAGNOSE. TREAT.

BAXTER CZECH spol. s.r.o. se rozhodl podpořit první víkendové setkání pacientů s PID a jejich rodin a přátel, které pořádala FN Motol a JMCN (Jeffrey Modell Centers Network). Setkání se uskutečnilo 25.-26. dubna 2015 v hotelu Jezerka u sečské přehrady v CHKO Železné hory. Sešlo se téměř 100 účastníků, pro které byl připraven velmi zajímavý program, jehož odborným garantem byla prof. Anna Šedivá z FN Motol.
Účastníci si vyslechli odborné přednášky zaměřené na problematiku onemocnění, co je jejich příčinou, jaké projevy je doprovázejí. Dozvěděli se o různých možnostech léčby imunoglobuliny. Byla jim představena ukázka subkutánního podání (podání do podkoží) imunoglobulinu. Účastníci se zajímali o budoucnost imunoglobulinové terapie, o nové trendy v léčbě a diagnostice těchto onemocnění. Také jim byla představena nová pumpa českého výrobce, která bude v blízké době dostupná pro pacienty a umožní jim komfortnější aplikaci.
Velký zájem vzbudila přednáška o zpracování krve a krevní plazmy od zdravých dárců, ze které se imunoglobuliny vyrábějí.
Vyvrcholením víkendového setkání bylo hromadné vypouštění balonků všemi účastníky.


Sdělení zákazníkům k probíhajícím organizačním změnám ve společnosti

Vloženo dne: 14.1.2015

Baxter International Inc. prochází organizačními změnami. V průběhu roku 2015 se Baxter International Inc. celosvětově rozdělí na dvě samostatné společnosti. Důvodem reorganizace je snaha úspěšně a cíleně čelit rychlému vývoji v jednotlivých oblastech zdravotnického prostředí. Cílem změn je posílení významné pozice, dosažení dalšího dynamického růstu a zejména zajištění vysoce kvalitní podpory pacientům jak v oblasti medicínských produktů, tak v oblasti inovativních biotechnologií.

V České republice předpokládáme rozdělení stávající společnosti BAXTER CZECH spol. s r.o. na dvě nové společnosti na začátku roku 2016.

Společnost BAXTER CZECH, spol. s r.o. bude nadále zajišťovat v nemocnicích a na dialyzačních střediscích medicínské produkty a zdravotnické prostředky určenék léčbě pacientů vterminálních stádiích onemocnění ledvin, k anestezii, biochirurgii a dále k přípravě apodávání parenterální výživy,život zachraňujících léčiv, intravenózních roztoků a s tím spojených systémů a přístrojů.

Společnost Baxalta Czech, spol. s r. o. bude nadále zastupovat krevní deriváty pro oblast hemofilie a imunologie a nově také onkologická léčiva a biosimilars, které budou na trh postupně uváděny v následujících letech.

Těšíme se, že i nadále budeme našim zákazníkům nejen v České republice poskytovat prvotřídní produkty a servis ve shodě s naším posláním: “Pomáháme zachraňovat a zlepšovat lidské životy“.

Czech PD Day 9.sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy

Vloženo dne: 14.1.2015

Zveme Vás na 9. sympozium o peritoneální dialýze pracovišť Čech a Moravy „Czech PD Day“ s mezinárodní účastí, pro více informací si přečtěte pozvánku zde.

Důležitost peritoneální dialýzy pro pacienty se sníženou pohyblivostí, příběh pacientky

Vloženo dne: 11.11.2014

Příběh pacientky Ludmily Vackové, se zkušenostmi s peritoneální dialýzou.

Celý článek si můžete přečíst ve formátu PDF kliknutím sem.

Hemofilický den s FN Ostrava

Vloženo dne: 7.10.2014

Společnost BAXTER CZECH spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na Hemofilický den s FN Ostrava, který se bude konat v sobotu 29.11.2014.

Pozvánku is můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím sem.

Hemo camp pro mladé hemofiliky

Vloženo dne: 1.10.2014

Ohlédnutí se za Hemo campem pro mladé hemofiliky, který proběhl v rekreačním areálu Zubří, u Nového Města na Moravě.

Celý článek si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím sem.

Jak se žije pacientům s dialýzou?

Vloženo dne: 11.6.2014

Rozhovor s Petrou Kiszovou z Olomouce, která je po transplantaci ledviny, o domácí dialýze, dialyzační metodě, která není mezi českými pacienty příliš rozšířená.

Celý článek si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím sem.

Domácí parenterální výživa - pacienti, kteří nejedí

Vloženo dne: 26.4.2014

Článek o parenterální výživě si můžete stáhnout ve formátu PDF kliknutím sem.