Prvenství společnosti Baxter

1931 – První komerčně vyráběný intravenózní roztok
1939 – První sterilní nádoba na odběry krve
1941 – První sterilní systém na odběry plazmy a její uchovávání
1956 – První umělá ledvina pro komerční užití
1959 – První „flexibilní“ systémy na odběry krve
1968 – První vyráběný koncentrát faktoru VIII pro léčbu hemofilie
1971 – První „flexibilní“ vaky pro intravenózní aplikace
1974 – První aplikace předpřipravených intravenózních léčiv
1977 – První léčba pacientů s vytvořenými protilátkami proti faktoru srážlivosti
1978 – První zavedení ambulantního systému peritoneální dialýzy do praxe
1979 – První automatizovaný separátor krevních buněk
1982 – První krevní deriváty faktoru VIII omezující riziko přenosu virové infekce
1988 – První krevní derivát faktoru VIII čištěný chemicky a monoklonální technikou
1991 – První infuzní „bez jehlový“ systém pro intravenózní aplikaci
1992 – První krevní derivát faktoru VIII vyrobený rekombinantní technologií
1998 – První tříkomorový vak pro podávání parenterální výživy pacientům
2003 – První krevní derivát faktoru VIII vyrobený rekombinantní technikou bez lidských/zvířecích proteinů
2005 – První albumin v plastikovém „flexibilním“ systému
2007 – První „aktivní spojka“ pro infuzní katétry s antimikrobiální aktivitou
2009 – První vakcína proti chřipce vyráběná metodou tkáňových kultur
2011 – První tříkomorový vak pro podávání parenterální výživy dětem